Krokstad skole har et årshjul hvor elementer har utviklet seg over tid til å bli tradisjoner. Vi knytter tradisjonene til skoleårets måneder.

August–september:

Fadderklassene på 1. og 5. trinn etablerer seg.

Skolens KLM-ere (kan litt mer ikt) og miljøarbeidere på 7. trinn får opplæring og starter opp.

Skolens DKS-verter på 6. trinn får opplæring og starter opp.

Skolekoret for 4.–7. trinn starter opp. Flere opptredener gjennom året ved arrangementer på skolen og ved Solberglia og Spinnerisletta.

Kantine i storefri mandager og tirsdager ukentlig gjennom året i regi av 6. trinn.

Skogturer til utvalgte turområder for trinnene i Krokstadåsen:

 1. Skoleskogen ved Krokstad gård
 2. Skoleskogen ved Krokstad gård
 3. Svarttjern
 4. Lampetjern
 5. Lauvtjern
 6. Aslakkane
 7. Lokkeråsen

I tillegg har det blitt en tradisjon at Eiker Skogeierlag inviterer alle på 5. trinn i Nedre Eiker til eget skogarrangement i begynnelsen av september. Dette er noe skolen setter stor pris på.

August–november:

Prøysen i ord og toner for 3. trinn.

5. trinn har ekskursjon til kirken.

Markering av FN- dagen 24. oktober.

Solidaritetsprosjekt annet hvert år.

Desember:

Trinnene har juleverksteder.

Julekrybba laget av 6. trinn og lærer Toril Hoftun Knudsen i 1983 settes opp til 1. søndag i advent.

1. trinn har ekskursjon til kirken.

Luciaopptog ved 5. trinn med sang og lussekatter til alle på skolen.

Trinnene spiser julegrøt.

Juletregang i gymsalen siste skoledag før jul i 4 puljer.

Januar–mai:

Musikk, dans og drama for 1. trinn.

Februar–mars:

Temauke med forskjellig faglig innhold.

Ake- og skidager

Mars–april:

Påskeskolegudstjeneste for hele skolen arrangert av 2. og 6. trinn i samarbeid med kateket.

Mai–juni:

3., 4. og 7. trinn har separate ekskursjoner til kirken.

Våronn- og miljøuke tilknyttet tida før 17. mai.

17. mai-forberedelser. 2. og 5. trinn deltakere i arrangementet i samarbeid med FAU.

Vår- og sommerekskursjoner for trinnene:

 1. Lauvlia i Sigdal
 2. Blaafarveverket på Modum
 3. Barnekunstmuseet i Oslo
 4. Teknisk museum i Maridalen i Oslo
 5. Munchmuseet og Botanisk hage på Tøyen i Oslo
 6. Vikingskipsmuseet og Fram- og Kontikimuseene på Bygdøy i Oslo
 7. Koboltgruvene på Modum eller tur til Kongsberg

Aktivitetsdag i skolegården og på IBK-banen

1.–6. trinn. 7. trinn er behjelpelig for 1.–4. trinn   

7. trinns avslutning i regi av lærere og klassekontakter.

Andre aktiviteter:

Bakerovnen i skolegården

Krokstad skolemuseum