Et godt sted å være – et godt sted å lære

Mjøndalen skole ligger i Mjøndalen sentrum med Isachsen stadion som nærmeste nabo.
Den første faste skolen i Mjøndalen skolekrets kom i 1859. Skolekretsen het Øvre Milesviken og hadde den største elevtallsøkning i bygda. Det medførte at skolen raskt ble for liten og en ny skole ble bygd i 1890 der hvor Mjøndalen kirke ligger i dag. Ikke mer enn ti år seinere måtte det bygges en ny bygning ved siden av for å få plass til alle elevene.
Allerede i 1908 ble også denne skolen for liten, og det ble bygd en ny skole med 4 klasserom. Den ble innviet i 1910. Den var nabo til Munkhaughjørnet hvor det nylig er bygget mange leiligheter. Skolen som etter hvert gikk under navnet Mjøndalen Nedre skole hadde også skolekjøkkenundervisning. Skolen har fortsatt bilder fra skolekjøkkenet her fra 1950-tallet. Mjøndalens skoler hadde plass til 10 klasser, noe som dekket behovet for kretsen 18 klasser og 462 elever i 1914. På den tiden var det skole annenhver dag inkludert lørdager. Tre ganger på rad hadde Mjøndalen fått en ny skole hvert tiende år. En av  skolebygningene på Mjøndalen Øvre skole brant vinteren 1959. Da var det på høy tid at nåværende Mjøndalen skole ble bygd. Hovedfløy, mellomfløy og småskolefløy ble tatt i bruk 4. januar 1960.
Siden den gang har skolen blitt utvidet flere ganger, først i 1972 med gymsal og tannlegefløya ,dernest i 1997 med ekstra klasserom for å ta imot 6-åringene i skolen. Det siste byggetrinnet kom i 2003 med 7.klasseavdeling, datarom og bibliotek. Etter noen endringer de siste årene har skolen nå 25 klasserom som dekker skolens rombehov for våre 554 elever(pr 1. august 2019)
 
 

Nøkkelinformasjon

Facebook

 Følg Mjøndalen skole på Facebook.

Åpningstider

Kontor skole: 08:00–15:30 
Kontor SFO: 07:00–17:00

Telefon

Skole: 32 23 13 40  –  SFO:  47 50 37 22

E-post

Besøksadresse

Stadiongata 3
3050 Mjøndalen