Administrasjonen- tlf 32 23 13 40

ETTERNAVN FORNAVNFUNKSJONEPOST
 Ryghseter  Thore  rektor  
 Bolstad  Mona Kristin  undervisningsinspektør  
 Omberg  Jon  undervisningsinspektør  
Jensen Heidi sekretær
Westby Anne-Gro helsesøster
Myrland Lise sosialfaglig medarbeider

Pedagogisk personale:

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Asbjørnhus  Stine  kontaktlærer 2D  
Berg Jørn kontaktlærer 7C
Berg-Hansen Bente lærer
Borgersen Lene kontaktlærer 5A
Berntsen Iselin Næss kontaktlærer 6C  
Brandt Lene Wrobel kontaktlærer 6B
Bratteteig Bente lærer
Brekkenes Anne Marie lærer
Eian Eva elevassistent  
Eikeland Kristina kontaktlærer 3B

Elden Toril Åsli elevassistent  
Fredheim Tor-Erik lærer
Gjerde Christine kontaktlærer 7B
Gulbrandsen Gro-Iren kontaktlærer 2B
Haflan Anne-Stine kontaktlærer 4D
Hagen Annette Thorrud kontaktlærer 2C  
Halgrimsen Vera lærer

Hammer Sigrid lærer 
Halvorsen Mari kontaktlærer 3C
Haugaasen Anne Torunn lærer
Holm Rønnaug elevassistent  
Horgen Stein Arne kontaktlærer 6A
Iversen Ellen Margrethe elevassistent  
Iwersen Vigdis elevassistent/SFO  
Juozaitiene Zivile lærer
Kaupang Hanna Kristine lærer
Knapskog Jeanette Teien kontaktlærer 1B  
Kristiansen Maria Katalin kontaktlærer 1A  
Kristoffersen Hanne lærer
Kvame Inger Elisabeth Mørk kontaktlærer 3A

 

Lillejord Marit kontaktlærer 1C
Moldvær Torbjørn lærer
Motzfeldt Kine lærer
Nybråten Camilla kontaktlærer 1D  
Nyhus Gitte kontaktlærer 4C
Orsteen Ellen Cathrine lærer
Ruud Kjetil kontaktlærer 5B
Rydland Elin kontaktlærer 4A
Sandhaug Marit Langum lærer
Schmidt Elizabeth Jeanette elevassistent  
Schøttke Nicole kontaktlærer 3D
Skinnes Kristina Elisabet lærer  
Skinstad Kirsten kontaktlærer 4B
Skår Ellen Marie Gjennestad lærer  
Solberg Andrine lærer  
Stolp Wendy Elvedal lærer  
Sørensen Pia elevassistent/SFO  
Sørli Liv vikar
Tangen Linn Cecilie kontaktlærer 7A
Torgersen Kristine lærer
Vestbø Anders kontaktlærer 5C
Viken Kari lærer
Wigaard Eva kontaktlærer 2A
Wilthil Hilde elevassistent  

 

Ansatte SFO- telefon 47 50 37 22

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Liahagen Gro Bakken leder
Fjeldstad Linda    
Flønes Marianne    
Gundersen Tonje    
Johannessen Lene Lundsrud    
Mehrnia Monir    
Natheer Rasha Quassim    
Rønning Lill-Beate    
Simic Suzana