Administrasjonen- tlf 32 23 13 40

ETTERNAVN FORNAVNFUNKSJONEPOST
 Ryghseter  Thore  rektor  
 Bolstad  Mona Kristin  undervisningsinspektør  
 Omberg  Jon  undervisningsinspektør  
Jensen Heidi sekretær
Westby Anne-Gro helsesøster
Myrland Lise sosialfaglig medarbeider

Pedagogisk personale:

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Asbjørnhus  Stine  kontaktlærer 3D  
Berg Jørn kontaktlærer 5B
Berg-Hansen Bente lærer
Borgersen Lene kontaktlærer 6A
Berntsen Iselin Næss kontaktlærer 7C  
Brandt Lene Wrobel kontaktlærer 7B
Bratteteig Bente kontaktlærer 6C
Brekkenes Anne Marie lærer
Eian Eva elevassistent  
Elden Toril Åsli elevassistent  
Eikeland Kristine permisjon  
Fredheim Tor-Erik lærer
Gjerde Christine kontaktlærer 5D
Gulbrandsen Gro-Iren kontaktlærer 1C
Haflan Anne-Stine kontaktlærer 1A
Hagen Annette Thorrud kontaktlærer 3C  
Halgrimsen Vera lærer

Hammer Sigrid kontaktlærer 6B
Halvorsen Mari kontaktlærer 4C
Haugaasen Anne Torunn lærer
Holm Rønnaug elevassistent  
Horgen Stein Arne kontaktlærer 7A
Iversen Ellen Margrethe elevassistent  
Iwersen Vigdis elevassistent/SFO  
Jensen Anita Jeanette kontaktlærer 4B  
Juozaitiene Zivile lærer
Kaupang Hanna Kristine lærer
Knapskog Jeanette Teien kontaktlærer 2B  
Kristiansen Maria Katalin kontaktlærer 2A  
Kristoffersen Hanne lærer
Kvame Inger Elisabeth Mørk kontaktlærer 4A

 

Lillejord Marit kontaktlærer 2C
Moldvær Torbjørn kontaktlærer 5A
Motzfeldt Kine lærer
Nybråten Camilla kontaktlærer 2D  
Nyhus Gitte kontaktlærer 5C
Orsteen Ellen Cathrine lærer
Ruud Kjetil lærer
Rydland Elin kontaktlærer 3B
Sandhaug Marit Langum lærer
Schmidt Elizabeth Jeanette elevassistent  
Schøttke Nicole kontaktlærer 4D
Skinnes Kristina Elisabet lærer  
Skinstad Kirsten kontaktlærer 1B
Solberg Andrine lærer  
Sørensen Pia elevassistent/SFO  
Sørli Liv vikar
Tangen Linn Cecilie kontaktlærer 6B
Torgersen Kristine lærer
Vestbø Anders lærer
Viken Kari lærer
Wigaard Eva kontaktlærer 3A
Wilthil Hilde elevassistent  

 

Ansatte SFO- telefon kontor 47 50 37 22

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Liahagen Gro Bakken leder
Fjeldstad Linda    
Flønes Marianne    
Johannessen Lene Lundsrud    
Mehrnia Monir    
Natheer Rasha Quassim    
Rønning Lill-Beate    
Simic Suzana