Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles reglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Mjøndalen skole:

  • Det er tillatt å bruke sparkesykkel til skolen fra 3. klasse.
  • Det er tillatt med skateboard på anvist plass i friminuttet.