Oversikt over råd og utvalg ved skolen, og medlemmene i disse.

Representanter råd og utvalg skoleåret 2018–2019

Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen,er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeid mellom hjem og skole er godt. 

Leder Karsten Ekeberg, mobil 93023755