Oversikt over råd og utvalg ved skolen, og medlemmene i disse

Representanter råd og utvalg skoleåret 2017- 2018

Nye representanter blir valgt i september 2017