Oversikt over råd og utvalg ved skolen, og medlemmene i disse

Representanter råd og utvalg skoleåret 2016 - 2017

FAU

Leder

Kristin A. Lie 

Nestleder

Trude Hovland

Kasserer

Guri Stenvåg

Styremedlem

Odd Hugo Portås

Elevrådet

Leder

Andre Bjørnstad,   7b

Nestleder

Christin Tran,   6c

sekretær

Caroline   Saastad Schwencke

Samarbeidstuvalget (SU)

Guri   Stenvåg

FAU

Trude Hovland

FAU

Kristin   A Lie

FAU

Anders   Bjørnstad

Elevrådet  (7B)

Christine   Tran

Elevrådet   (6C)

Caroline   Saastad Schwencke

Elevrådet

Gard   Hofsvang

Politikerrepresentant

Jørn   Berg

Kontaktlærer   5c

Kirsten   Skinstad

Kontaktlærer   2b

Gro   B Liahagen

Leder   SFO

Jon   Omberg

Inspektør

Mona   Kristin Bolstad

Inspektør

Thore   Ryghseter

Rektor