Oversikt over råd og utvalg ved skolen, og medlemmene i disse.

Representanter råd og utvalg skoleåret 2017–2018

Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen,er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeid mellom hjem og skole er godt. 

Leder Kristin A. Lie,  telefon 995 99 229
Nestleder Trude Hovland
Kasserer Guri Stenvåg
  Anita Saastad