SOL – Systematisk observasjon av lesing

Nedre Eiker Kommune startet i 2008 en kommunal skolesatsing på å utvikle lesekompetanse hos elevene. Mange elever strever med å bli funksjonelle lesere. Gjennom dette kompetansehevingsprogrammet og observasjonsverktøyet SOL skal lærerne få enda bedre i kompetanse om lesing, bruke denne kompetansen på elevene, ha et system for å kunne vite hvor elevene er i sin leseutvikling og dermed hjelpe flere elever til å lykkes med sin skolegang.

LP modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

De siste årene har vi jobbet med LP-modellen, og den videreføres. Modellen setter fokus på læringsmiljø og atferd i skolen.

Vurdering for læring

Skolen vurderer elevene i tråd med lover og forskrifter. Dette vil dere som foreldre få mer informasjon om gjennom kontaktlærerne eller ved å kontakte skolens ledelse.