SFO Mjøndalen holder til i Mjøndalshallen med Vassenga som nærmeste nabo.

Skolefritidsordningen skal være et positivt tilbud før og etter skoletid som inkluderer tilsyn, omsorg og aktiviteter for barn fra 1.-4. trinn. Vi følger elevene til og fra skolen det første skoleåret. SFO har et nært samarbeid med skolen og lærerne. Etter skoletid samles vi til et måltid.

Åpningstider:

07:00 til 17:00 mandag til fredag.

Kontaktinformasjon SFO:

Leder Gro Bakken Liahagen, epost:

Adresse: Hagatjernveien 17,3050 Mjøndalen

AvdelingTelefonnummer
Kontoret 47 50 37 22
1A og 1B 40 91 55 03
1C og 1D 40 91 55 04
2,3. og 4.trinn 40 91 55 05

 Aktiviteter

  • Mjøndalen skolefritidsordning er aktiv i den kulturelle delen av lokalmiljøet.
  • Vi jobber for at barna skal bli kjent med nærmiljøet og de tilbud som finnes.
  • Vassenga er en naturlig del av utetilbudet både sommer og vinter.
  • På skolens fridager drar vi på turer i skog og mark. Det hender også at vi tar turer utenfor kommunen som for eksempel et kinobesøk.
  • I forbindelse med høytider markerer vi disse med  formingsaktiviteter, fortellinger og opptredener.

Målsetting

  • Barna skal utvikle sin evne til å vise omsorg.
  • Barna skal få utløp for humor, latter og glede. Spontanitet og kreativitet skal ivaretas.
  • Barna skal utvikle etiske grunnverdier.

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året