SFO Mjøndalen holder til i Mjøndalshallen med Vassenga som nærmeste nabo.

Skolefritidsordningen skal være et positivt tilbud før og etter skoletid som inkluderer tilsyn, omsorg og aktiviteter for barn fra 1.-4. trinn. Vi følger elevene til og fra skolen det første skoleåret. SFO har et nært samarbeid med skolen og lærerne. Etter skoletid samles vi til et måltid.

Åpningstider:

07:00 til 17:00 mandag til fredag.

Planleggingsdager SFO: 23.12.19 og 22.05.20 - SFO er stengt

SFO er stengt i romjula 24.12.19- 01.01.20 og påskeuka 06.04-13.04.20

Kontaktinformasjon SFO:

Leder Gro Bakken Liahagen, epost:

Adresse: Hagatjernveien 17,3050 Mjøndalen

AvdelingTelefonnummer
Kontoret

47 50 37 22

1.trinn 40 91 55 04

2.trinn

40 91 55 03
3. og 4.trinn 40 91 55 05

 Aktiviteter

  • Mjøndalen skolefritidsordning er aktiv i den kulturelle delen av lokalmiljøet.
  • Vi jobber for at barna skal bli kjent med nærmiljøet og de tilbud som finnes.
  • Vassenga er en naturlig del av utetilbudet både sommer og vinter.
  • På skolens fridager drar vi på turer i skog og mark. Det hender også at vi tar turer utenfor kommunen som for eksempel et kinobesøk.
  • I forbindelse med høytider markerer vi disse med  formingsaktiviteter, fortellinger og opptredener.

Målsetting

  • Barna skal utvikle sin evne til å vise omsorg.
  • Barna skal få utløp for humor, latter og glede. Spontanitet og kreativitet skal ivaretas.
  • Barna skal utvikle etiske grunnverdier.

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året