SFO Mjøndalen holder til i Mjøndalshallen med Vassenga som nærmeste nabo.

Skolefritidsordningen skal være et positivt tilbud før og etter skoletid som inkluderer tilsyn, omsorg og aktiviteter for barn fra 1.-4. trinn. Vi følger elevene til og fra skolen det første skoleåret. SFO har et nært samarbeid med skolen og lærerne. Etter skoletid samles vi til et måltid.

Åpningstider:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7-10

7-9

7-10

7-9

7-9

+

+

+

+

+

13-17

11:45-17

11:45-17

11:45-17

11:45-17

 Kontaktinformasjon SFO

Kontoret

32 87 53 40

1.trinn

409 15 504

2.trinn

409 15 505

3. og 4.trinn

409 15 503

 Aktiviteter

  • Mjøndalen skolefritidsordning er aktiv i den kulturelle delen av lokalmiljøet.
  • Vi jobber for at barna skal bli kjent med nærmiljøet og de tilbud som finnes.
  • Vassenga er en naturlig del av utetilbudet både sommer og vinter.
  • På skolens fridager drar vi på turer i skog og mark. Det hender også at vi tar turer utenfor kommunen som for eksempel et kinobesøk.
  • I forbindelse med høytider markerer vi disse med  formingsaktiviteter, fortellinger og opptredener.

Målsetting

  • Barna skal utvikle sin evne til å vise omsorg.
  • Barna skal få utløp for humor, latter og glede. Spontanitet og kreativitet skal ivaretas.
  • Barna skal utvikle etiske grunnverdier.

Kontaktinformasjon

Leder Gro Bakken Liahagen

Telefonnummer 32 87 53 40

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året