Her finner du oversikt over aktiviteter ved Mjøndalen skole dette skoleåret

August

Første skoledag 18.august

September

7.september

21.september

 

Skogdag

Felles aktivitetsdag

Oktober

24. oktober

 

FN-dag

November

 

Desember

13. desember

 

 

 15.desember

 

 

Lucia-dagen

Baking av lussekatter

Lucia-opptog

 Julegudstjenester

1.-4. trinn

1.-7. trinn

Februar

Torsdag 23.februar

 

 Vinteraktivitetsdag

Mars

 

April

 Barn og unges kommunestyre (BUK)

Verdensbokdagen

Mai

Tinestafetten 7. trinn

Juni

Dato ikke fastsatt                                       

 

21.juni

 

 

Avslutningsfest for 7. trinn i Samfunnshuset

 

Siste skoledag: Arrangement i skolegården

Underholdningsbidrag fra 1., 3., 5. og 7. trinn

Foreldremøter avvikles i september

Utviklingssamtaler er i løpet av september,oktober og i løpet av april.

Nasjonale prøver er i oktober.