Her finner du informasjon om skolens tiltak for skape et trygt og godt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevenes skolemiljø).

Tiltak for å ivareta et godt psykososialt miljø for elevene.

Sosialfaglig medarbeider Sosialfaglig medarbeider i 70 % stilling, Hun arbeider både forebyggende og med å løse små og store problemer
Inspeksjonsordning Godt tilsyn i friminuttene. Elever med spesielt behov for tilsyn, passes på av assistenter. Dette fører til lite konflikter i uteområdet
Vennskapsklasser 5. klasse er vennskapsklasse for 1. klasse. Vennskapsklassen varer til 5. klasse går ut av skolen.
Kantine Elevene i 5. -7. klasse har kantine i storefri på tirsdager. Det er 7. klasse som har ansvar for gjennomføringen under ledelse av skolen sekretær.
Diskotek 7. klasse har diskotek i storefri annenhver fredag. Diskoteket styres av utvalgte elever i i 7. klasse.
Trivselsledere Trivselsledere leder ulike aktiviteter ute for alle elevene i storefri på onsdager og torsdager.
Elevsamtaler

Elevsamtaler gjennomføres hvert år

Faste rutiner Forutsigbare rutiner fører til lite konflikter siden alt er satt i system. Fast timeplan, fast inndeling av dagen, faste voksne og faste klasserom er med på å skape trygghet.

Mjøndalen skoles handlingsplan mot mobbing