Målet for skolens virksomhet er å skape helhet og sammenheng i skolehverdagen samt bidra til en trygg skolehverdag der elevene opplever stor grad av mestring.

Ved Sagstedbrua skole ønsker vi å tilføre elevene kunnskap og utvikle deres metodiske og sosiale kompetanse og tilstrebe at hver enkelt elev når sitt optimale læringsnivå.

Vi vil arbeide for å bevisstgjøre elevene på egen læring og tilrettelegge en læringssituasjon som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.

Vi vil forsøke å fremme trygghet og trivsel gjennom fortløpende arbeid med skolemiljø, utviklingssamtaler, underveisvurdering og samarbeid med de foresatte.

Skolen tilstreber et godt læringsmiljø med vekt på:

  • Trivsel
  • Mestring
  • Samarbeid
  • Toleranse
  • Se muligheter, ikke begrensninger

Nøkkelinformasjon

Åpningstider

Kontor: Mandag - fredag 08.30 - 15.00

Telefon

Kontor: 468 79 420 Verksted:971 75 060

E-post

Besøksadresse

Lysakerveien 18
3055 Krokstadelva