Navn Stilling E-post Tlf.
Heidi Slettum Aasen Rektor 46 87 94 20

 

Navn

Stilling

E-post

Elijah Kombat

Lektor

elijah.kombat.neiker.no 

Runi Elisabeth Flata Steen

Kontaktlærer

 

Hanne Sørlie Bro

Lærer

  

 Jan Sjøberg

Instruktør