Grethe Eggerud

Rektor

Hilde Storaunet

Undervisningsinspektør

Lise Hvidsten Melby

Undervisningsinspektør

Gro Siljan Hjukse

Undervisningsinspektør

Birgit Tronsgaard

Førstesekretær

Tove Hære

Leder SFO

 

Sosialfaglig medarbeider

 

Irene Grønlie

Helsesøster

Ulf Steen

Driftsansvarlig

Elin Arnesen

Kontaktlærer 1A

Cathrine Wold

Kontaktlærer 1B

Ingunn Faugstad

Kontaktlærer 1C

Merete Lysebo Aaas

Kontaktlærer 1D

Aina Myhrvold

Teamlærer

Jan Johansen

Teamlærer

Jeanette Mari Pedersen

Kontaktlærer 2A

Marianne Palmberg

Kontaktlærer 2B

Anita R. Aasen

Kontaktlærer 2C

Lise Zürcher-Grette

Kontaktlærer 2D

Alice Reuvekamp-Alkema

Teamlærer

Nina Orsteen

Teamlærer

Andrea Tebbenhoff

Kontaktlærer 3A

Vibeke Grøterud

Kontaktlærer 3B

Hilde Karina Kibsgaard

Kontaktlærer 3C

Hilde Kristin Johnsen

Teamlærer

Lise Stjernen

Teamlærer

Marianne Wilberg

Kontaktlærer 4A

Guro Andersen

Kontaktlærer 4B

Anneli Sommerud

Kontaktlærer 4C

Camilla Skavøypoll

Kontaktlærer 4D

Berit Alstad

Teamlærer

Lena Øvrebø

Kontaktlærer 5A

Kjersti Indseth

Kontaktlærer 5B

Runi Merete Solbakken

Kontaktlærer 5C

Julie Arnesen

Kontaktlærer 5D

Jonas Folkvord

Teamlærer

Mikkel S. Knutsen

Teamlærer

Kirsten Reitan

Teamlærer

Kristin Nystrøm

Kontaktlærer 6A

Bård Olav Håkonsen

Kontaktlærer 6B

Beate S. Maudal

Kontaktlærer 6C

Lene Bakke Olsen

Teamlærer

Anne Marie Låstad

Teamlærer

Ragnhild Hjellum

Teamlærer

Eivind Hansen

Teamlærer

Hilde Larsen

Teamlærer

Christoffer Saastad

Kontaktlærer 7A

Kjersti Havik

Kontaktlærer 7B

Hege Ludvigsen

Kontaktlærer 7C

Fritz Reitan

Teamlærer

Aslam Konar

Teamlærer

Elin Røine Henriksen

Teamlærer

Sissel Andersen

Teamlærer

Petter Berggren

Teamlærer

Lill Hennum

Assistent skolen

 

June Elisabeth Løvold

Assistent skolen

 

Randi Bergene

Assistent skolen/SFO

 

Heidi T.   Fossum

Hege Amundsen

Assistent skolen/SFO

Assistent skolen/SFO

 

Turid Møller

Assistent skolen/SFO

 

Helga Syvaldsen

Assistent skolen/SFO

 

Marianne Kristiansen

Thea Solum

Assistent skolen/ SFO

Assistent skolen/ SFO

 

Elin Sørensen

Assistent SFO

 

Laila Olsen

Assistent SFO

 

Nermana Leto

 Anne-Gunn Häggblad

Assistent SFO

 Assistent SFO

 

Harjinder Kaur Padda

Assistent SFO

 

Aslaug Miljeteig

Assistent SFO

 

Tove Kristin Smedsrud

Marianne Nilsen

Assistent SFO

 Assistent SFO

 

Gro Liljedahl

Assistent SFO

 

Telefoner