Grethe Eggerud

Rektor

Lise Hvidsten Melby

Undervisningsinspektør

Jørgen Agersborg

Undervisningsinspektør

Birgit Tronsgaard

Førstesekretær

Tove Hære

Leder SFO

Ann Kristin Olsen

Sosialfaglig medarbeider

Irene Grønlie

Helsesykepleier

Marte-Mari Lervik

Helsesykepleier

Ulf Steen

Driftsansvarlig

Camilla Skavøypoll

Kontaktlærer 1A

Vibeke Grøterud

Kontaktlærer 1B

Hilde Karina Kibsgaard

Kontaktlærer 1C

Mari Bermingrud

Teamlærer

Marte Høibakk

Teamlærer

Alice Reuvekamp-Alkema

Teamlærer

Julie Arnesen

Kontaktlærer 2A

Aina Myhrvold

Kontaktlærer 2B

Andrea Tebbenhoff

Kontaktlærer 2C

Jonas Folkvord

Teamlærer

Kaja Andersen

Teamlærer

Berit Alstad

Teamlærer

Siri Katrud

Teamlærer

 

Elin Arnesen

Kontaktlærer 3A

Cathrine Wold

Kontaktlærer 3B

Ingunn Faugstad

Kontaktlærer 3C

Merete Aass

Kontaktlærer 3D

Jan Johansen

Teamlærer

Nina Orsteen

Teamlærer

Jeanette Pedersen

Kontaktlærer 4A

Marianne Palmberg

Kontaktlærer 4B

Anita R. Aasen

Kontaktlærer 4C

Lise Zürcher-Grette

Kontaktlærer 4D

Elin Henriksen

Teamlærer

Iselin Ellingsen

Teamlærer

Hege Ludvigsen

Kontaktlærer 5A

Hilde Larsen

Kontaktlærer 5B

Beate Maudal

Kontaktlærer 5C

Anne Marie Låstad

Teamlærer

Lene von Zernichow

Teamlærer

Lise Stjernen

Teamlærer

Mikkel Knutsen

Teamlærer

Aslam Konar

Teamlærer

Marianne Wilberg

Kontaktlærer 6A

Guro Andersen

Kontaktlærer 6B

Christoffer Saastad

Kontaktlærer 6C

Bård Olav Håkonsen

Kontaktlærer 6D

Kirsten Reitan

Teamlærer

Ragnhild Hjellum

Teamlærer

Live Marie Båten

Teamlærer

Sissel Andersen

Teamlærer

Lena Øvrebø

Kontaktlærer 7A

Kjersti Indseth

Kontaktlærer 7B

Runi Merete Solbakken

Kontaktlærer 7C

Kjersti Havik

Kontaktlærer 7D

Fritz Reitan

Teamlærer

Petter Berggren

Teamlærer

Hilde Kristin Johnsen

Teamlærer

Trygve Andreassen

Teamlærer

Lill Hennum

Assistent skolen

 

Randi Bergene

Assistent skolen/SFO

 

Heidi T. Fossum

Assistent skolen/SFO

 

Hege Nordli

Assistent skolen/SFO

 

Helga Syvaldsen

Assistent skolen/SFO

 

Marianne Kristiansen

Assistent skolen/SFO

 

Thea Solum

Assistent skolen/SFO

 

Elin Sørensen

Assistent SFO

 

Laila Olsen

Assistent SFO

 

Nermana Leto 

Assistent SFO 

 

Anne-Gunn Häggblad

Assistent SFO

 

Harjinder Kaur Padda

Assistent SFO

 

Aslaug Miljeteig

Assistent SFO

 

Tove Kristin Smedsrud

Assistent SFO 

 

Gro Liljedal

Assistent SFO

 

Pia Caspersen

Assistent SFO

 

Charlotte Lundhaug

Assistent SFO

 

Telefoner