Informasjon fra foreldremøtet

Informasjon til 1. klasse skoleår 2018 / 2019