Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles reglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Solberg skole

Sykkel

Sykkelen skal stå parkert ved sykkelstativet i skoletida. Alle som sykler skal bruke hjelm. 
I tidsrommet 07.45-15.00 er det ikke tillatt med sykkel/sparkesykkel eller lignende i skolegården.

Sparkesykkel

Vi anbefaler ikke bruk av sparkesykkel før 3. trinn. Sparkesykkelen skal stå parkert ved sykkelstativene i skoletida. Vi oppfordrer til bruk av hjelm. I tidsrommet 07.45-15.00 er det ikke tillatt med sykkel/sparkesykkel eller lignende i skolegården.

Kryssing av vei

Vær forsiktig i gangfeltet/lyskryss.
Syklene skal trilles over veien.

Friminuttet

1. Du skal ta hensyn og holde på med positive aktiviteter. Lek og aktiviteter som kan skade deg selv eller andre er ikke tillatt. Det samme gjelder aktiviteter som kan ødelegge trær, planter og lekeutstyr.
Derfor er det ikke tillatt å bruke leker eller utstyr som ikke egner seg i et område med mange barn.

Eksempler på dette er:
->  Skateboard
->  Rulleskøyter
->  Snowracer

På dagene haugen åpnes for aking er rumpeakebrett det eneste akeutstyret som er tillatt.

2. Dersom noe går galt skal du ta kontakt med en av de voksne med gul vest. De voksne skal passe på at alle har det bra. Hvis du blir snakket til av en voksen må du respektere dette.

3. Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletida. Lærer kan gi spesiell tillatelse.

Spesielt for vinteren

Snøballkasting kan medføre farlige skader og derfor er det aldri lov å kaste snøballer på andre elever eller bygninger. På dager med mye myk snø kan det være tillatt med snøballkasting på anvist sted.

Rullesko / Hoverboard / El-scooter

Det er ikke lov å bruke rullesko inne i skolebygningen. I tidsrommet 07.45-15.00 er det ikke tillatt med rullesko i skolegården. Der er ikke lov å ta med hoverboard, el-scooter o.l. inn i skolebygningen. Hoverboard, el-scooter o.l. må ikke brukes i skolegården fra kl. 07.45-15.00.

Mobiltelefoner og smartklokker

Mobiltelefoner og smartklokker kan tas med på eget ansvar og skal da ligge avslått i sekken i skoletiden hvis ikke annet er avtalt med lærer. Elever som bryter regelen om at mobilen skal være avslått, vil få en advarsel. Ved nytt brudd kan mobilen og smartklokken inndras ut skoledagen, og foresatte blir kontaktet.

Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått.