PALS

PALS er et skoleomfattende tiltak med mål om å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter, samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever. Alle elever og ansatte på skolen involveres i å bygge et trygt læringsmiljø.

VfL

Solberg skole er, som en del av Nedre Eiker kommune, med i den nasjonale satsingen i Vurdering for Læring.
Vurdering for Læring handler om at lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere opplæringen underveis.
Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin læringsprosess.