Hverdagen i SFO skal legge til rette for at barna gjennom lek og positivt samspill videreutvikler sin sosiale kompetanse. Vi legger også til rette for at barna skal kunne drive med aktiviteter som både er artige og som støtter dem i læring. Dette kan være spillaktiviteter, fysiske aktiviteter, forming og temasamlinger.

Åpningstider:

SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00. Når elevene er på skolen, er SFO stengt.

Gjennom uka skal barna oppleve:

 • sosialt fellesskap
 • positiv og variert lek
 • veksling mellom spontane og organiserte aktiviteter
 • ha det morsomt sammen

Alle dager serverer vi et måltid. På fredager er det varm mat eller en frisk salat.

Aktivitetene i SFO er bl.a:
Utvikle fantasi og kreativitet

 • Trene finmotorikk
 • Trene grovmotorikk
 • Stimulere leselyst
 • Gi trening i sosialt samspill
 • Gi barna et godt sosialt nettverk
 • Gjøre barna kjent i nærmiljøet
 • Stimulere til sunne vaner

Kontaktinformasjon:

Tove Hære, leder SFO: 

Telefon: 32 87 11 20 og 994 84 032

Informasjonsskriv til foresatte om SFO

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året