Skolen utarbeider hvert år en informasjonsbrosjyre som inneholder det meste av informasjon som gjelder for skoleåret. Det er utarbeidet en ekstra informasjon for våre nye 1. klassinger til høsten.

Informasjonsbrosjyre Solberg skole skoleåret 2018 - 2019

Informasjon for våre nye 1. klassinger 2019/2020