Skolen utarbeider hvert år en informasjonsbrosjyre som inneholder det meste av informasjon som gjelder for skoleåret.

Informasjonsbrosjyre Solberg skole skoleåret 2017 - 2018