Skolen utarbeider hvert år en informasjonsbrosjyre som inneholder det meste av informasjon som gjelder for skoleåret. Det er utarbeidet en ekstra informasjon for våre nye 1. klassinger til høsten.

Informasjonsbrosjyre Solberg skole skoleåret 2018 - 2019

Informasjon for våre nye 1. klassinger

 

 ***** Presisering vedr. Leksetid *****

Perioden for Leksetid starter opp i
uke 36, mandag, 03.09.2018.

Siste dag med leksetid i 2018 er
torsdag i uke 50, altså 13.12.2018.