Her finner du informasjon om skolens tiltak for skape et godt og trygt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevenes skolemiljø).