Nedenfor finner du en oversikt over faste aktiviteter ved skolen.

August

"God start"
Svømmeundervisning på Eknes svømmehall                         

September

"God start"
Oppstart verkstedgrupper på 5., 6. og 7. trinn
Foreldremøter
Nasjonale prøver for 5. trinn
Skogdag for 5. trinn
Valg av trivselsledere og elevrådsrepresentanter
Oppstart leksehjelp

Oktober

Høstferie uke 40
Foreldremøter
Utviklingssamtaler

November Elevundersøkelsen
Desember

Luciafeiring
Skolegudstjeneste
Juletregang
Siste frist for å hente gjenglemt tøy

Januar

Nye grupper i svømmeundervisning
Valg av trivselsledere

Februar

Matematikkens dag
Vinterferie uke 9

Mars

Nasjonal kartleggingsprøve, engelsk 3.trinn
Nasjonal kartleggingsprøve, digitale ferdigheter 4.trinn
Utviklingssamtaler

April

Påskeferie
Nasjonale kartleggingsprøver i regning og lesing for 1.- 3. trinn

Mai

Aktivitetsdag
Tinestafett 7. trinn
Foreldremøter
Sykkelprøve 4. trinn

Juni

Kunst- og håndverksutstilling i gymsalen
Siste frist for å hente gjenglemt tøy

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk.