Mestring - Glede - Mot - Muligheter

Skolen har rundt 180 elever, 19 lærere, 5 assistenter, rektor, inspektør, sekretær, driftsansvarlig og renholdere. På SFO har vi 7 assistenter og SFO-leder.

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Steinberg skole på Facebook

Åpningstider

Kontor skole: Mandag - Fredag kl. 08.30 - 15.00

SFO: Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Telefon

Skole: 32 23 80 50 - SFO: 32 23 80 70

E-post

Besøksadresse

Borgine Sofies vei 2
3053 Steinberg