Mestring - Glede - Mot - Muligheter

Skolen har rundt 175 elever, 20 lærere, 5 assistenter, rektor, inspektør, sekretær, driftsansvarlig og renholdere. På SFO har vi 7 assistenter og SFO-leder.

Steinberg skole ligger langs elva mellom Mjøndalen og Hokksund. Uteområdet vårt innbyr til lek og aktivitet, og skolen bruker naturområdene langs elva og opp mot skogen aktivt. Både tog og busslinjer gjør at vi har lett tilgang til områder som ligger litt lengre unna. Skolen har en viktig funksjon i et tett og trivelig nærmiljø. 

Skolen er svært godt utstyrt digitalt, og alle elever har egen Ipad/hybrid PC. Elevene lærer å lese og skrive ved hjelp av STL+-metodikken. Programmering og koding er en del av skolehverdagen. Mange av lærerne våre har stor grad av digital kompetanse. Skolen deler sine erfaringer med skoler og kommuner på dette området. 

Vi ønsker å ha høye faglig forventninger til elevene i et miljø preget av varme og omsorg - der alle har gode og like muligheter for utvikling.

Steinberg skole er en PALS-skole som er opptatt av å styrke den positive atferden og ha klare og forutsigbare forventninger til elevene. Respekt, ansvar og omsorg skal prege samhandlingen for alle. 

Skolen benytter TL-programmet for økt aktivitet og trivsel i friminuttene. 

Skolen er også praksisskole for Universitetet Sørøst-Norge. 

Nedre Eiker kommune er en realfagskommune og fram til og med 2019 er gjennomføring av realfagsstrategien hovedsatsingen i kommunen. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Drammen. 

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Steinberg skole på Facebook

Åpningstider

Kontor skole: Mandag - Fredag kl. 08.30 - 15.00

SFO: Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Telefon

Skole: 32 23 80 50 - SFO: 32 23 80 70

E-post

Besøksadresse

Borgine Sofies vei 2
3053 Steinberg