Oversikt over ansatte ved Steinberg Skole og SFO, stilling og e-postadresse.

Administrasjon - tlf. 32238050
EtterNAVNFORNAVNFUNKSJONEpost
Penk Anette H. Rektor

Gjennestad Elin U.v.inspektør

Løvdokken Solfrid M. Sekretær

    Ingen helsesykepleier for øyeblikket  
Østli Linda Sosialfaglig (onsdager)
Pedagogisk personale
ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
 Balsnes  Gro Inger  Kontaktlærer 1.kl.  
 Celius  Monica  Faglærer
 Karagöl  Ese C.  Faglærer  
Frafjord Kristine S. Kontaktlærer 7.kl
 Gjerde Inger Synøve Kontaktlærer 3. kl.
 Gjertsen Kim Faglærer
 Høibakk Bente Kontaktlærer 6.kl.  
 Johnsrud  Jane S.G. Faglærer   
 Klokkerud  Cathrine Steen Faglærer   
 Lyshaug Kristine Faglærer
 Morken  Marianne Sjølie Kontaktlærer 5.kl.
 Reykdal  Yvonne C. Kontaktlærer 2. kl. 
 Røraas  Else Grete Kontaktlærer 1. kl.  
 Solberg  Lene F. Kontaktlærer 4. kl.   
 Svinddal Bernt Henrik Faglærer 

 

 Timland Maria V. C.  Kontaktlærer 5.kl.  
 Turner Torill  Faglærer/spes.ped.  
     
     
EtterNAvnfornavnfunksjonepost
     
Nilsen Anne Tybring Assistent
Sandberg Hege Haug Assistent
Sletten Marianne Assistent
Ødegaard Evy Hilde Assistent
Evensen Sara Lærling  
       
       
SFO Personale
ETTERNAVN FORNAVN FUNKSJON EPOST
Røraas May-Britt Leder ved SFO
Brekkåsen May Bente Assistent  
Helgesen May-Lillian Assistent  
Klausen Pia Assistent  
Nestaker Sonja Assistent  
Sandberg Hege Haug Assistent  
Simensen Tina Marie Assistent  
Soltani Nassimeh Assistent