Oversikt over ansatte ved Steinberg Skole og SFO, stilling og e-postadresse.

Administrasjon - tlf. 32238050
EtterNAVNFORNAVNFUNKSJONEpost
Jensen Børre Rektor
Berg Hoem Marit Undervisningsinspektør
Løvdokken Solfrid M. Sekretær
Skansen Jorunn Helsesøster (onsdager)
Østli Linda Sosialfaglig (onsdager)
Pedagogisk personale
ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST