Oversikt over ansatte ved Steinberg Skole og SFO, stilling og e-postadresse.

Administrasjon - tlf. 32238050
EtterNAVNFORNAVNFUNKSJONEpost
Penk Anette H. Rektor

Gjennestad Elin U.v.inspektør

Løvdokken Solfrid M. Sekretær

Robinsen Isabelle Helsesøster (tirsdag til kl. 11, onsdag og torsdag)
Østli Linda Sosialfaglig (onsdager)
Pedagogisk personale
ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
 Alfsvåg  Ida Cathrine  Faglærer  
 Balsnes  Gro Inger  Faglærer
 Brattfjord  Monica  Faglærer  
Celius Monica Kontaktlærer 4a
 Cetgin Ese  Faglærer
 Frafjord Kristine S. Kontaktlærer 6.kl.
 Gjerde Inger Synøve Kontaktlærer 2.kl.  
 Gjertsen  Kim  Faglærer   
 Høibakk  Bente Kontaktlærer 5.kl.   
 Johnsrud Jane S.G.  Faglærer
 Klokkerud  Cathrine Steen  Faglærer
 Kvalshaug  Frode  Faglærer   
 Therese  Høiås  Kontaktlærer 4b  
 Lyshaug  Kristine  Kontaktlærer 7b  
 Morken Marianne Sjølie  Kontaktlærer 7a 

 

 Reykdal Yvonne C.  Kontaktlærer 1.kl.  
 Røraas Else Grete  Faglærer  
 Skogsøy  Marianne Kontaktlærer 3.kl.  
 Svinddal  Bernt Henrik  Faglærer  
EtterNAvnfornavnfunksjonepost
     
Nilsen Anne Tybring Assistent
Sandberg Hege Haug Assistent
Simensen Tina Marie Assistent
Sletten Marianne Assistent
Ødegaard Evy Hilde Assistent
Havikhagen Lill Kristin Lærling  
Svenne Stian A. Lærling  
SFO Personale
ETTERNAVN FORNAVN FUNKSJON EPOST
Røraas May-Britt Leder ved SFO
Bergan Sylvi Assistent  
Brekkåsen May Bente Assistent  
Helgesen May-Lillian Assistent  
Klausen Pia Assistent  
Nestaker Sonja Assistent  
Sandberg Hege Haug Assistent  
Soltani Nassimeh Assistent