PALS

PALS er vår innsatsmodell for et godt skolemiljø – for både elever og ansatte.

Positiv Atferd - Gripe elevene i å gjøre det riktige. Vise fram og trene på god og riktig atferd.

Støttende Læringsmiljø - Det skjer noe med læringsmiljøet og skolemiljøet vårt når respekt, ansvar og omsorg blir det tre viktigste ordene.

Samhandling - Det skaper trygghet når elevene opplever at vi voksne er enige om ting og gjør ting likt.

Mål: Steinberg skole og SFO skal bli tryggere og mer forutsigbar.

Alle - både barn og voksne - skal vite hva som forventes, og hvilke negative konsekvenser det har å bryte regler og forventninger.

Vi har felles regler som tar utgangspunkt i hva det vil si å vise RESPEKT, ANSVAR og OMSORG

SOL

Mål: Styrke elevenes leseferdighet

Tiltak: Etablere lesenivåbibliotek, 1. - 5. klasse. Kjøpe inn "lesepakker" og nivådele noen av bøkene ut fra SOL-pyramiden.

Vurdering for læring

Mål: Øke den enkeltes elevs læringsutbytte. Vurdering skal fremme læring - synliggjøre mestring.