SFO Steinberg holder til ved siden av Steinberg skole.

Steinberg SFO "Hentingen" holder til i et flott bygg rett ved småskoletrinnet. Vi er Nedre Eikers minste SFO.

Skolen/SFO har et flott uteområde med ballbinge, hinderløyper, klatrestativ, bordtennis, rampe, klatrevegg og mange flotte leker som inspirerer til mye god lek! Vi er aktive voksne og igangsettere av lek.

Vi benytter oss også av skolens lokaler, bruker gymsal, musikkrom, datarom, bibliotek og heimkunnskapsrom til forskjellige aktiviteter. Her er det fine turstier langs elva og mange flotte grøntområder som vi kan benytte oss av.

Som skolen benytter vi oss av PALS. Dette er en innsatsmodell for et godt skolemiljø - for både barn og voksne.

Åpningstider

Kl. 07:00 - 17:00, men er stengt mens barna er på skolen

Aktiviteter

Frileken er viktig og utvikler barnets sosiale kompetanse (empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek-glede-og humor)

-Derfor gir vi tid og rom for det ute og inne.

Vi bidrar, legger til rette og deltar i lek. Vi involverer oss i fotball, regelleik, hoppestrikk, spille brettspill o.l. Trygghet for barna er det også når det legges til rette for vennskap, lek og sosiale aktiviteter med forutsigbare voksne.

Tilsyn ved tilstedeværelse er å være en aktiv voksen, og igangsetter av lek. Vi jobber for å ha god balanse mellom voksenstyrte aktiviteter/ samling og frilek.

Innholdet i SFO bør planlegges og organiseres slik at det gis mulighet for barns medvirkning.

Målsetting

Vi har et ansvar for å gi alle barna en god dag, med positive opplevelser når de er på SFO. På SFO skal barna:

  1. Lære å ta ansvar, vise respekt og omsorg for hverandre.
  1. Oppleve glede gjennom lek, kultur, idrett og friluftsaktiviteter.
  1. Oppleve oss voksne som positive og interesserte
  1. Få en positiv selvutvikling
  1. Medvirke til egen hverdag

Kontaktinformasjon

Tlf 32 23 80 70

Leder: 

Hvis barnet er sykt: send en SMS til 97 15 32 40

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året