Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø, og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevens skolemiljø).

Steinberg skoles handlingsplan mot mobbing.