Historie

Skolen har ca. 175 elever, 20 lærere, 6 assistenter, rektor, inspektør, sekretær, driftsansvarlig og renholdere. I tillegg SFO leder og 7 assistenter.

Skolen er bygget i flere trinn. Gymsalen ble tatt i bruk i 1972. Da ble fortsatt den gamle skolen brukt til annen undervisning. Denne skolen ble revet i 1979, og ny ble reist i 1980. Denne ble bygget på i 1994 for å få plass til SFO/førskole. Dessuten fikk lærerne et etterlengtet arbeidsrom og administrasjonen fikk nye kontorer.
Skolen ble snart for liten og i april 2005 var den siste utbyggingen ferdig. Nå har skolen store, lyse lokaler, spesialrom, ny administrasjonsenhet og personalrom. SFO holder til i bygningen som tidligere var lærerbolig, senere barnehage.

Avdelingene har fått navn etter Steinbergs nære historie fra tømmersorteringsanlegget som lå ute i elva - Steinberg Hengsle. Småtrinnet har fått navnet ”Mosingen”, mellomtrinnet ”Nedsetteren”, administrasjonen heter ”Hengsla” og SFO ”Hentingen”.