Stenseth skole ble bygget i to trinn, første del i 1983 og andre del i 1997. Det var opprinnelig en skole for 1.—3. trinn. Stor var gleden da skolen ble bygget ut, og elevene kunne gå her ut 7. trinn.

Skolen har klasserom til to klasser på hvert trinn. Alle klassetrinn har sin egen inngang.
Vi har spesialrom for tekstilforming, keramikk, sløydpreget forming og musikk. Skolen har også gymsal, arbeidsrom for lærere, kontorer, resepsjon og møterom.
Klasserommene er i den senere tid pusset opp, de er lyse og tiltalende.

Skolen har et stort uteområde. Om vinteren blir akebakken flittig brukt av elevene,
og ellers spilles det mye fotball. Trivselsledere arrangerer leker og ulike aktiviteter fire ganger i uken.
Skolens uteområde skal oppgraderes, og planarbeidet for dette starter i 2019.

Skolen ligger fint plassert oppe i åsen ovenfor Krokstadelva. Friluftsområder som Batteriet, Bjørkedokk og Årbogen ligger i nærheten, og brukes til uteskole, turer og aktivitetsdager.

Skolen har rundt 200 elever og et oversiktlig og trygt miljø.

 

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Stenseth skole på Facebook

Åpningstider

Kontor skole: Mandag - fredag kl. 8.30 - 15.00

Kontor SFO: Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Telefon

Skole: 32 23 67 10 - SFO: 32 23 67 25

E-post

Besøksadresse

Neptunveien 5
3055 Krokstadelva