Her finner du en oversikt over skolens ansatte og deres e-postadresser.

Skolens administrasjon og ledelse

Navn

E-postadresse

Telefon

Anlaug Marie Mork, rektor

32 23 67 11

Kjersti Rentsch, undervisningsinsp.

32 23 67 12

Linda Ågren, leder SFO

32 23 67 25

Torhild Enderud Jensen, sekretær

32 23 67 10

Skolens lærere og assistenter

Navn

Stilling

E-postadresse

Anne-Beth Høiås

Gunhild Hungnes

Trude Hauge-Iversen

Kontaktlærer 1A

Kontaktlærer 1B

Kontaktlærer 2A

Liz-Heidi Rosseland

Kontaktlærer 2B

Grete Mork

Kontaktlærer 3A

Elisabeth Øen Steinseth

Kontaktlærer 3B

Elin Berge Kvam

Kontaktlærer 4A

Morten Dokken

Kontaktlærer 4B

Caroline Albjerk

Kontaktlærer 5A

Tonje Krossen

Kontaktlærer 5B

Malene Raaum Martinsen

Kontaktlærer 6A

Brede Ruud Eriksen

Kontaktlærer 6B

Silje Holthe

Kontaktlærer 7A

Knut Bråthen

Kontaktlærer 7B

Hilde Beate Hunskaar

Faglærer

Marianne Teigen

Faglærer

Mona Wedvik Røren

Faglærer

Christina Devlin

Faglærer

Ann-Kristin Jørgensen

Faglærer

Lise K. Kristiansen

Assistent

Solveig A. Syvertsen

Assistent

Marianne Mikkelsen

Assistent

 SFO

Navn

E-postadresse

Telefon

Linda Ågren, leder

32 23 67 25

Anne Smedberg

 

 

Anne-Britt Hval

 

 

Jannice E. Jensen

 

 

Solveig Askin Syvertsen

 

 

Lise K. Kristiansen

 

 

Marianne Mikkelsen

 

 

 Andre ansatte

Navn:

Stilling:

E-postadresse

Eva Merete Torp

Sosialfaglig medarbeider

Grethe Bergem

Helsesøster

Anne Marie Bjøre

Logoped

 Tospråklige lærere

Navn:

Språk

E-postadresse:

Bekir Sert

Tyrkisk

Olimpia Surma

Polsk

Mirjana Cvetkovic

Serbisk

 

Ali Shahrezad

Kurdisk

 

Irena K. Daskalova

Bulgarsk

 

Marinela Dascalu

Rumensk