Her finner du en oversikt over dem som sitter i skolens ulike råd og utvalg. Du finner også lenker til rådene og utvalgene.

Representanter til råd og utvalg skoleåret 2017/2018

Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Skolens FAU

Leder Janne Weiby Klevjer
Nestleder Christine Lothe
Sekretær Ragnhild B.S.Sageng
Økonomi Eva Svingen og Christel Bøyesen
Styremedlem Eva Trøan Holm
Styremedlem Lena Heckendorn

 FAU Stenseth skole har egen e-postadresse: 

Elevrådet ved skolen

Elevrådsrepresentanter blir valgt for et helt skoleår om høsten. Elevrådet består av elever fra 2-7.trinn og av disse blir det valgt leder og nestleder. Morten Dokken er kontaktlærer for elevrådet.

Elevrådets ledelse

Leder Heine Hofsø, 7b
Nestleder Elin Bolghaug, 6b

Skolens samarbeidsutvalg - SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I lenken under kan du lese mer om det Utdanningsdirektoratet sier om SU.Les hefte Samarbeidsutvalg

Skolens SU

 • Janne Weiby Klevjer
 • Christine Lothe
 • May Gro Krogh
 • Morten Dokken
 • Linda Ågren
 • Kjersti Rentsch
 • Anlaug Marie Mork

Skolens miljøutvalg - SMU

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt arbeidsmiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside

Skolens SMU

 • Heine Lothe
 • Elin Bolghaug
 • Janne Weiby Klevjer
 • Christine Lothe
 • Lena Heckendorn
 • Morten Dokken
 • Linda Ågren
 • Kjersti Rentsch
 • Anlaug Marie Mork