Realfag

Stenseth skole deltar i kommunens satsning på realfag.


Hovedmålsettingene er som følger:

 • Skape entusiasme og positive holdninger til realfag
 • Styrke lærerens faglige og didaktiske kompetanse i realfag
 • Styrke elevens kompetanse og resultater i realfag

Vurdering for læring

Stenseth skole deltar i likhet med kommunens øvrige skoler i prosjektet Vurdering for læring. Startskuddet gikk i august 2013, prosjektet var ferdig i 2016, men arbeidet vi gjorde, preger skolen fortsatt

 Det ble utarbeidet fem hovedmålsettinger:

 • Skolene i Nedre Eiker har en felles kultur for vurdering, med målsetting å øke den enkelte elevs læringutbytte.

 • Skolens i Nedre Eiker gir opplæring som har god sammenheng mellom komptansemål og læringsmål, med fokus på grunnleggende ferdigheter, metoder og vurdering.

 • Vurderingsarbeidet får konsekvenser for opplæringen.

 • Elevene vet hva som er forventet av dem, får relevante tilbakemeldinger, er involvert i vurdering av eget arbeid og utvikling, og setter egne læringsmål.

 • Skolene i kommunen er lærende skoler med en tydelig pedagogisk ledelse.

 • Foresatte opplever god innsikt i elevens læring, og er engasjerte og delaktige i elevens læringsutvikling.

PALS         

 • Positiv atferd
 • Støttende læringsmiljø
 • Samhandling
Hva er PALS?                                                                                             

PALS har til hensikt å styrke barnets sosiale kompetanse.Erfaringer viser at PALS også bidrar til å forebygge atferdsproblemer
Det er Atferdssenteret i Oslo som har utviklet PALS-modellen og som er ansvarlig for denne. Modellen er basert på forskning og kunnskap om hvordan man skaper et godt og trygt læringsmiljø.