Hverdagen på SFO legger til rette for et positivt samspill mellom barn for å videreutvikle deres sosiale kompetanse. Det legges opp til mye frilek, men det er også organiserte aktiviteter for eksempel innen forming og fysisk aktivitet. Nedenfor finner du flere lenker med informasjon om SFO.

Leder: Linda Ågren

E-postadresse: 

Telefon SFO: 32 23 67 25
Mobil SFO: 944 70 876

Åpningstider på SFO; klokken 07.00  17.00

Her finner du litt informasjon om hva som skjer på skolefrie dager, samt når SFO er åpen/stengt.

SFO i ferier og skolefrie dager

På SFO sjekkes barna inn når de kommer og ut når de går. Dette gjøres av sikkerhetshensyn.
I lenken kan du også lese om måltider og litt om hva som skjer før og etter skoletid.
Dagen på SFO fra innsjekking til utsjekking

Et godt samarbeid med foresatte er nødvendig for at barna skal få et trygt og godt opphold på SFO. Les mer om samarbeidet her.
Samarbeid med foresatte  

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året