Nedenfor finner du en aktivitetskalender der du kan se noe av det som skjer på skolen vår i 2017- 2018. I lenkene finner du mer informasjon om noen av aktivitetene.

Vi har laget en aktiviteteskalender der vi har tatt med mye av det som skjer i løpet av året. Her kan du blant annet finne ut når elevene skal fotograferes, når vi arrangerer foreldremøter, når vi gjennomfører våre temauker og når vi har vår store utstilling av elevenes arbeider.

Kalenderen er som følger - med forbehold om endringer:

MÅnedaktivitet
August

21.august-
Skolestart 2.-7.trinn, klokken 09.00 -12.00
Skolestart 1. trinn, klokken 14.00- 15.30

September

Uke 38 -
Fokus på brannvern

Uke 39 -
Fokus på fysisk aktivitet

Foreldremøter
Årsmøte i FAU

29.september
Siste dag før høstferien

Oktober

9.oktober -
Første dag etter høstferien

Trivselsundersøkelser gjennomføres på alle trinn

Uke 42, 43 og 44 -
Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn

24.oktober -
Markering av FN-dagen, ansvarlig 6. trinn

Utviklingssamtaler

November

Utviklingssamtaler

13.november -
Planleggingsdag for lærerne, elevene har fri

Uke 47 -
Samlingsstund, ansvarlig 3.trinn

Uke 48 -
Fokus på teknologi og design

Uke 48 -
Foreldreundersøkelsen gjennomføres på 2.,4.og 6. trinn
Elevundersøkelsen gjennomføres på mellomtrinnet

Desember 13.desember -
Markering av Luciadagen, ansvarlig 4. trinn

Uke 50 -
Aldersblandet juleverksted på alle trinn
Samlingsstund, ansvarlig 2.trinn

20.desember -
Julegudstjeneste i kirken, klokken 09.00 - 10.00,
alternativt opplegg på skolen

21.desember -
Siste skoledag før juleferien
Elevene er på skolebn fra 08.00 - 11.30
Gang rundt juletreet ute i skolegården med start klokken 08.05
Januar 2.januar-
Første skoledag etter juleferien

Uke 3 -
Vinteraktivitet på skøyter for elevene på 2.-7.trinn

Uke 4 -
Samlingsstund, ansvarlig 1.trinn
Februar

Uke 7 -
Danseuke for elevene på 2.- 5.trinn

23.februar -
Siste skoledag før vinterferien

Mars 5.mars -
Første skoledag etter vinterferien

Uke 12 -
Fokus på matematikk for småskoletrinnet

Trivselsundersøkelse på alle trinn

23.mars -
Siste skoledag før påske
Samlingsstund med påsken og våren som tema, ansvarlig 5.trinn
April Utviklingssamtaler

30.april -
Skolens elever og ansatte plukker søppel på skolens område og på skolens nærområde
Mai Uke 18 -
Fokus på matematikk for mellomtrinnet
Elevene deltar i Mattemaraton

Uke 20 -
Trening på 17.mai-sanger, hurrarop og det å gå i 17.mai-tog
Samlingsstund med 17.mai som tema, ansvarlig 5. trinn
Juni 7.juni -
Utstilling av elevenes arbeider i gymsalen, klokken 18.00 - 19.30

Uke 24 -
Talentiaden

Uke 25 -
Samlingsstund, ansvarlig 7.trinn

20.juni -
Avslutningsfest for elevene på 7.trinn

21.juni -
Siste skoledag før sommerferien

 

I lenken under finner du litt informasjon om foreldremøter. Du finner også en del tips til hva foreldrekontaktene kan gjøre. Skolen oppfordrer til aktiviteter som gjøre at foreldre og foresatte blir kjent med hverandre - og hverandres barn-  da dette bidrar til et godt og trygt elevmiljø.
Foreldremøter og foreldrekontakter

I lenken under finner du informasjon om hva som skal tas opp i utviklingssamtalen

Utviklingssamtaler

I lenken om nasjonale prøver finner du retningslinjer for fritak. Du finner også en lenke til Utdanniningsdirektoratet der du finner mer informasjon om de nasjonale prøvene.
Her finner du  eksempler på tidligere gitte prøver i engelsk og regning. Disse kan elevene bruke som treningsoppgaver slik at de blir kjent med oppgavetypen.
Prøvene i lesing er kun i papirutgave. Ønsker du å se et eksempel her, kan du ta kontakt med underviningsinspektør ved skolen.
Nasjonale prøver

I lenken om Elevundersøkelsen finner du informasjon om når denne tas, og du får en oversikt over hva elevene blir spurt om. Du ser også hva som skjer med resultatene i etterkant.
Elevundersøkelsen

I lenken om Foreldeundersøkelsen finner du informasjon om hvilke trinn som er involvert og hvor ofte denne tas, Du finner også en oversikt over hvilke tema spørsmålene omhandler, samt hva som gjøres med resultatene i etterkant.
Foreldreundersøkelsen

I lenken om prakisperioder finner du litt informasjon om vårt samarbeid med høyskolen i Buskerud og Vestfold.
Praksisperioder