Nedenfor finner du en aktivitetskalender der du kan se noe av det som skjer på skolen vår i 2018-2019.

Vi har laget en aktivitetskalender der vi har tatt med mye av det som skjer i løpet av året. Her kan du blant annet finne ut når elevene skal fotograferes, når vi arrangerer foreldremøter, når vi gjennomfører våre temauker og når vi har vår store utstilling av elevenes arbeider.

Kalenderen er som følger - med forbehold om endringer:

MÅnedaktivitet
August

20. august-
Skolestart 2.-7.trinn, klokken 09.00-12.00
Skolestart 1. trinn, klokken 14.00-15.30

September

Uke 38 -
Fokus på brannvern

Uke 39 -
Fokus på fysisk aktivitet

Foreldremøter
Årsmøte i FAU

28. september:
Siste dag før høstferien

Oktober

8. oktober:
Første dag etter høstferien

11. oktober:
Fotografering av elevene

Trivselsundersøkelser gjennomføres på alle trinn

Uke 42, 43 og 44:
Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn

24.oktober -
Markering av FN-dagen, ansvarlig 6. trinn

Utviklingssamtaler

November

Utviklingssamtaler

19. november:
Planleggingsdag for lærerne, elevene har fri

Uke 46:
Diskotek for småskoletrinnet

Uke 47:
Samlingsstund, ansvarlig 3. trinn

Uke 48:
Fokus på teknologi og design

Uke 49:
Elevundersøkelsen gjennomføres på mellomtrinnet

Desember

13. desember:
Markering av Luciadagen, ansvarlig 4. trinn

Uke 50:
Aldersblandet juleverksted på alle trinn
Samlingsstund, ansvarlig 1.trinn

20. desember:
Julegudstjeneste i kirken, klokken 09.15-10.00,
alternativt opplegg på skolen

21. desember:
Siste skoledag før juleferien
Elevene er på skolen fra 08.00-11.00
Gang rundt juletreet ute i skolegården med start klokken 08.05

Januar

3. januar:
Første skoledag etter juleferien

Uke 3:
Vinteraktivitet på skøyter for elevene på 2.-7. trinn

Uke 4:
Samlingsstund, ansvarlig 2. trinn

Februar

Uke 7:
Danseuke for elevene på 5.-7. trinn

22. februar:
Siste skoledag før vinterferien

Mars 4. mars:
Første skoledag etter vinterferien

Uke 14 -
Realfagsuke med tverrfaglig undervisningsopplegg

Trivselsundersøkelse på alle trinn

Foreldremøter

April

12. april:
Samlingsstund med markering av påske og våren
Ansvarlig 5. trinn

Utviklingssamtaler

30. april -
Skolens elever og ansatte plukker søppel på skolens område og på skolens nærområde

Mai 2. mai:
Frist for påmelding til Talentiaden

Elevene deltar i Mattemaraton

Uke 20:
Trening på 17. mai-sanger, hurrarop og det å gå i 17. mai-tog
Samlingsstund med 17. mai som tema, ansvarlig 4. trinn

Juni

7. juni:
Utstilling av elevenes arbeider i gymsalen, klokken 18.00-19.30

Uke 21:
Talentiaden

Uke 22:
6. trinn på leirskole på Langedrag

Uke 23:
Sykkelprøve for 4. trinn

6. juni:
Skolens felles sommeravslutning og kunstutstilling

Uke 25:
Samlingsstund, ansvarlig 7. trinn

19. juni:
Avslutningsfest for elevene på 7. trinn

21. juni:
Siste skoledag før sommerferien
Elevene er her fra klokken 09.00-11.30

 

I lenken under finner du litt informasjon om foreldremøter. Du finner også en del tips til hva foreldrekontaktene kan gjøre. Skolen oppfordrer til aktiviteter som gjøre at foreldre og foresatte blir kjent med hverandre - og hverandres barn-  da dette bidrar til et godt og trygt elevmiljø.
Foreldremøter og foreldrekontakter

I lenken under finner du informasjon om hva som skal tas opp i utviklingssamtalen

Utviklingssamtaler

I lenken om nasjonale prøver finner du retningslinjer for fritak. Du finner også en lenke til Utdanningsdirektoratet der du finner mer informasjon om de nasjonale prøvene.

Her finner du  eksempler på tidligere gitte prøver i engelsk og regning. Disse kan elevene bruke som treningsoppgaver slik at de blir kjent med oppgavetypen.

Prøvene i lesing er kun i papirutgave. Ønsker du å se et eksempel her, kan du ta kontakt med undervisningsinspektør ved skolen.
Nasjonale prøver

I lenken om Elevundersøkelsen finner du informasjon om når denne tas, og du får en oversikt over hva elevene blir spurt om. Du ser også hva som skjer med resultatene i etterkant.
Elevundersøkelsen

I lenken om Foreldreundersøkelsen finner du informasjon om hvilke trinn som er involvert og hvor ofte denne tas. Du finner også en oversikt over hvilke tema spørsmålene omhandler, samt hva som gjøres med resultatene i etterkant.
Foreldreundersøkelsen

I lenken om praksisperioder finner du litt informasjon om vårt samarbeid med høyskolen i Buskerud og Vestfold.
Praksisperioder