Nedenfor finner du en aktivitetskalender der du kan se noe av det som skjer på skolen vår i 2016- 2017. I lenkene finner du mer informasjon om noen av aktivitetene.

Vi har laget en aktiviteteskalender der vi har tatt med mye av det som skjer i løpet av året. Her kan du blant annet finne ut når elevene skal fotograferes, når vi arrangerer foreldremøter, når vi gjennomfører våre temauker og når vi har vår store utstilling av elevenes arbeider.
Aktivitetskalender skoleåret 2016-2017

I lenken under finner du litt informasjon om foreldremøter. Du finner også en del tips til hva foreldrekontaktene kan gjøre. Skolen oppfordrer til aktiviteter som gjøre at foreldre og foresatte blir kjent med hverandre - og hverandres barn-  da dette bidrar til et godt og trygt elevmiljø.
Foreldremøter og foreldrekontakter

I lenken under finner du informasjon om hva som skal tas opp i utviklingssamtalen

Utviklingssamtaler

I lenken om nasjonale prøver finner du retningslinjer for fritak. Du finner også en lenke til Utdanniningsdirektoratet der du finner mer informasjon om de nasjonale prøvene.
Her finner du  eksempler på tidligere gitte prøver i engelsk og regning. Disse kan elevene bruke som treningsoppgaver slik at de blir kjent med oppgavetypen.
Prøvene i lesing er kun i papirutgave. Ønsker du å se et eksempel her, kan du ta kontakt med underviningsinspektør ved skolen.
Nasjonale prøver

I lenken om Elevundersøkelsen finner du informasjon om når denne tas, og du får en oversikt over hva elevene blir spurt om. Du ser også hva som skjer med resultatene i etterkant.
Elevundersøkelsen

I lenken om Foreldeundersøkelsen finner du informasjon om hvilke trinn som er involvert og hvor ofte denne tas, Du finner også en oversikt over hvilke tema spørsmålene omhandler, samt hva som gjøres med resultatene i etterkant.
Foreldreundersøkelsen

I lenken om prakisperioder finner du litt informasjon om vårt samarbeid med høyskolen i Buskerud og Vestfold.
Praksisperioder