Her kan du lese om våre tradisjoner. Noen av dem har vi hatt lenge, mens andre er ganske ferske. Samlingsstundene har hele tiden vært et av våre kjennemerker, mens Talentiaden ble arrangert for første gang i 2013.

På Stenseth skole har vi et sterkt fokus på de tradisjonelle skolefagene, ikke minst basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Målet vårt er å utvikle hver enkelt elev maksimalt, og vi tar utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og evner. Noen har sine styrker innen de teoretiske fagene, mens andre vokser mest når de får utfolde seg kreativt. 
For å favne og stimulere flest mulig, legger vi ekstra vekt også på aktiviteter som utvikler det kreative mennesket. 

Hvert år arrangerer vi samlingsstunder, danseuker, utstilling av elevenes arbeider og Talentiaden. Du kan lese mer om dette i lenkene nedenfor. 
Samlingsstunder
Danseuker
Utstilling av elevenes arbeider
Talentiaden

Fysisk aktivitet står også sentralt hos oss. Elevene har utedager der undervisningen og aktivitetene legges utendørs. Dette skjer gjennom hele året.

For oss er det viktig at elevene er aktive også i friminuttene. Vi har trivselsledere som bruker friminuttene sine til å arrangere leker og aktiviteter for skolens elever.
Trivselsledere