Navn

Stilling

E-post

Torill Risdal Lund

Rektor

Ole David Sofienlund

Inspektør 9.trinn

Eline Birgitte Thomassen

Inspektør 8.trinn

Anne May Falch Brænden

Inspektør 10.trinn og UNG

Pål Sandnes

Rådgiver

Mette Ruud Skogedal

Sosialrådgiver

Gry Galåsen

Førstesekretær

Lisa Holtermann

Helsesykepleier

Helge Andersen

Driftsansvarlig bygg

Gro Fossholm Ryghseter

Kontaktlærer 8c

Tove-Margrethe Brox

Kontaktlærer 8de

Kjersti Borge Asmyhr

Kontaktlærer 10ab

Øyvind Helgedal Nilsen

Kontaktlærer 10cd

Ole Tom Bratt

Kontaktlærer 9ab

Jonas Ek Nilsen

Kontaktlærer 9ab

Kate Oddlin Hoås

Kontaktlærer 10cd

Aina Brattaule Kristiansen

Kontaktlærer 9ab

Anders Bolstad Bergan

Kontaktlærer 10e

Kine Camilla S. Arvei

Faglærer

 

Trine Besseberg

Faglærer

 

Jon Syvertsen

Kontaktlærer 8de

 

Håkon Lindquist

Kontaktlærer 8ab

 

Hanne Hornslien Jordet

Faglærer

 

Tone Løkken

Kontaktlærer 10ab

 

Camilla Martinsen

Faglærer

Siw Sæterstøen

Kontaktlærer 9de

Lars Schefte

Faglærer

 

Agnieszka Pasternak

Faglærer

 

Marianne Letmolie

Kontaktlærer 8de

 

Marlene Bakke

Faglærer

Dagny Irene Skare

Kontaktlærer 10ab

 

Paulito Elvrum

Kontaktlærer 9c

 

Anne Dorte Sørum

Kontaktlærer 9de

 

Kaisa Lehtinen

Kontaktlærer 9de

 

Christina Elise Wold

Faglærer

Mai Ristin Aarhaug Koren

Kontaktlærer 8ab

 

Camilla E. Eggen

Faglærer

 

Maria Barbosa

Faglærer

 

Marita K. Esaiassen

Faglærer

 

Marianne S. Hedemark

Faglærer

 

Steffen Refsdal

Assistent

 

Anders Løseth Frydenlund

Kontaktlærer UNG-gruppa

 

Ellen Holmen Lindstrøm 

Assistent

 

Renate Rekkebo

Assistent

Marianne Moen Akselsen  Assistent

 

Tetyana Lutsyk  Faglærer  
Merete Høyås Myhrvold  Faglærer  
Daniel Røine Kontaktlærer 10cd
Tonje Gundersen  Assistent  
David Vestgarden Kontaktlærer 8ab