Ved Veiavangen ungdomsskole utøves brukermedvirkning gjennom ulike råd og utvalg. Elevene er representert gjennom elevrådet og foresatte som medlemmer i skolens foreldreråd.

Elevrådet er et demokratisk valgt med representanter fra alle klassen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til et godt skolemiljø. Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og skolen har ansvar for å samarbeide med foreldre for å sikre forståelse for arbeidet som må gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret og gjennomføre foreldremøter. I hver klasse velges det klassekontakter som utgjør skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som er foreldrestemmen overfor skolen.  FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

To ganger i året gjennomføres SU /SMU-møter (samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg) hvor alle parter i skolen er representert: elever, foresatte, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommuen, hvor rektor skal være den ene. Foreldre og elever skal tilsammen ha flertall i SMU.

Råd og utvalg skoleåret 2016 - 2017

Klassekotakter

 

Klassekontakt

Vararepresentant

8a

Trine Fossum

Janne   Cecilie Hafskjold

8b

Nina Wilthil

Kari-Anne   Gulliksen

8c

Ann   Kristin Nilsen

Anne   Marie Brekkenes

8d

Åge   Steinar Strand

Kristin Bækken

9a

Trine   Lise Sørensen

Håvard S. Johansen

9b

Marit   Gulbrandsen

Anne-Line   T. Lorentzen

9c

Ragnhild   Grøndahl

Wenche Wiik Paulsen

9d

Lene   T. Hansen

Camilla Rese Kirkesæther

10a

Zalina Shemilkhanova

Else-Marie   Strand-Hodt

10b

Kosovare   Zeneli

Florije Haziri

10c

Eva   Eline Bækken

Jolanta Cylwa

10d

Harald Ulsten

Siw Elena Skinnemoen

10e

Lise   Sofie Andersen

Hanne   Kristine N. Tindberg

FAU

Leder

Anne-Line   T. Lorentzen

Nestleder

Lise   Sofie Andersen

Kasserer

Marit   Gulbrandsen

Sekretær

Kari-Anne   Gulliksen

Styremedlem

Kristin   Bækken

Elevrådet

Leder:

Lise Rønningen (10B)

Nestleder:

Arne Christian Nikkerud Tveten (10D)

Sekretær:                            

Silje Torkildsen (10C)

Styrerepresentanter:   

Vilde Marie Steen Haug (9A)

 

Morsal Farkhari (10A)

 

Martin Grøterud Johnsrud  (8D)