Ved Veiavangen ungdomsskole utøves brukermedvirkning gjennom ulike råd og utvalg. Elevene er representert gjennom elevrådet og foresatte som medlemmer i skolens foreldreråd.

Elevrådet er et demokratisk valgt med representanter fra alle klassen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til et godt skolemiljø. Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og skolen har ansvar for å samarbeide med foreldre for å sikre forståelse for arbeidet som må gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret og gjennomføre foreldremøter. I hver klasse velges det klassekontakter som utgjør skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som er foreldrestemmen overfor skolen.  FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

To ganger i året gjennomføres SU /SMU-møter (samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg) hvor alle parter i skolen er representert: elever, foresatte, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommuen, hvor rektor skal være den ene. Foreldre og elever skal tilsammen ha flertall i SMU.

Råd og utvalg skoleåret 2018 - 2019

Klassekotakter

 

Klassekontakt

Vararepresentant

8a

 

 

8b

 

 

8c

 

 

8d

 

 

8e

   

9a

 

 

9b

 

 

9c

 

 

9d

 

 

9e

 

 

10a

 

 

10b

 

 

10c

 

 

10d

 

 

FAU

Leder

 

Nestleder

 

Kasserer

 

Sekretær

 

Styremedlem

 

Elevrådet

Leder:

Efe Gezen 10c

Nestleder:

Tiril M. Bardalen 9e

Sekretær:                            

Varvara Subbotina 10a

Styrerepresentanter:   

Mats Hval 9a

 

Tiril N. Iversen 8c

   
8a Albert S. Nilsen
8b Nesil Erdogan
8c Tiril N. Iversen
8d Carlos A. B. Jonas
8e David Andre Røine
9a Mats Hval
9b Mohammed Isa Khuja
9c Johnny Chi Ho
9d Andre Bjørnstad
9e Tiril M. Bardalen
10a Varvara Subbotina
10b Amelia Szarko
10c Efe Gezen
10d Greta Kaupaite