Ved Veiavangen ungdomsskole utøves brukermedvirkning gjennom ulike råd og utvalg. Elevene er representert gjennom elevrådet og foresatte som medlemmer i skolens foreldreråd.

Elevrådet er et demokratisk valgt med representanter fra alle klassen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til et godt skolemiljø. Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og skolen har ansvar for å samarbeide med foreldre for å sikre forståelse for arbeidet som må gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret og gjennomføre foreldremøter. I hver klasse velges det klassekontakter som utgjør skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som er foreldrestemmen overfor skolen.  FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

To ganger i året gjennomføres SU /SMU-møter (samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg) hvor alle parter i skolen er representert: elever, foresatte, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommuen, hvor rektor skal være den ene. Foreldre og elever skal tilsammen ha flertall i SMU.

Råd og utvalg skoleåret 2019 - 2020

Klassekotakter

 

Klassekontakt

 Vara

8a

 Elin Stupar  Emira Bilal

8b

 Kristin Lie Vågan  Hege Holmsen

8c

 Phoung Nguyen  Jayantini Sathientran 

8d

 Kjetil Sørum  Thora Elise Hammerborg Dahl

8e

 Jon-Christian Hval  Jannike Strøm

9a

Hege Kylland 

Camilla Såstad Hansen 

9b

Therese Fjæreide 

Tor Hamdahl 

9c

Nina Irene Green 

Gry Anita Furuhaug 

9d

Eva Kvia Wigaard 

Camilla Rese Kirkesæther 

9e

Anita Bæver Ormåsen 

Siw Christine Bodahl-Pilegård 

10a

 Lise Sofie Andersen 

Gry Synnøve Bjørhovde 

10b

Lise Sofie Andersen 

Rolf David Wessel

10c

 Thomas Lørdal 

Roger Larsen 

10d

Kjersti Berg Moen 

 Anita Ringsby Aasen 

10e

Gitte Schwencke 

Marita Løken Kvålseth  

FAU

Leder

 Kristin Lie Vågan  

Nestleder

Siw Christine Bodahl-Pilegård 

Kasserer

 Kommer

Sekretær

 Elin Stupar

Styremedlem

 Kommer

Elevrådet

Leder:

Mark Alexander O. Sporbeck

Nestleder:

Emanuel E. L. Dinis

Sekretær:                            

Dija R Rafiq

Styrerepresentanter:   

Sanne S. Aasen

 

Mamadou Adam Bizokunda

   

Hovedvalgt /vara

8a Jakub Wicha / Emilie Opåsen
8b Matheo Ellefsen Stærkeby / Mira Singh
8c Aanis / Samer
8d Mamadou Adam Bizokunda / Leah Anh Thy Nguyen
8e Michael K. Nedberg / Embla T. Igelstad
9a Omar Niane / Sommaye Tajiki
9b Isabella Frydenhaug / Alexandra Solberg
9c Nicolas Green / Phillip Dannevig Knutsen
9d Maja Brakas Arnesen / Martinius Fleischer
9e Johan Barbo / Diya Naw Zad Raza Raza
10a Noah E. Myhre / Sanne S Aasen
10b Joakim Kvarsnes-Randen / Madelen Barosen Kristiansen
10c Per Even Mathias / Kymani
10d Mark Alexander / Dija
10e Emanuel Dinis / Gabriel Kvålseth