Ved Veiavangen ungdomsskole utøves brukermedvirkning gjennom ulike råd og utvalg. Elevene er representert gjennom elevrådet og foresatte som medlemmer i skolens foreldreråd.

Elevrådet er et demokratisk valgt med representanter fra alle klassen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til et godt skolemiljø. Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og skolen har ansvar for å samarbeide med foreldre for å sikre forståelse for arbeidet som må gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret og gjennomføre foreldremøter. I hver klasse velges det klassekontakter som utgjør skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som er foreldrestemmen overfor skolen.  FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

To ganger i året gjennomføres SU /SMU-møter (samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg) hvor alle parter i skolen er representert: elever, foresatte, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommuen, hvor rektor skal være den ene. Foreldre og elever skal tilsammen ha flertall i SMU.

Råd og utvalg skoleåret 2018 - 2019

Klassekotakter

 

Klassekontakt

 

8a

 Hege Kylland

 Camilla Såstad Hansen

8b

 Per Jostein Kleiven

 Lene Sofie Tekfeldt Hansen

8c

 Nina Irene Green

 Gry Anita furuhaug

8d

 Aina Werket

 Mette Fleischer

8e

 Kari-Anne Gulliksen  Ellen Solberg

9a

 Inger Elisabeth Mørk

 Line Sofie Hansen

9b

 Wenche Selbo

 Monica Korsgård

9c

 Thomas Løvdal

 Ramona Helen forsland

9d

 Lillian Elisabeth Holvik Kolbjørnsen

 Kirsten Andrea Otternes Sporbeck

9e

 Trine Lise Haagensen

 Marita Løken Kvålseth

10a

 Renate Røren

 Fredrik Johansen

10b

 Nina Wilthil

 Liv Tone Gulseth

10c

 Siri Kluck Lottrup

 Anita Westby Rygh

10d

 Marianne Grøterud

 Åge Steinar Strand

FAU

Leder

 Fredrik Johansen

Nestleder

 Trine Lise Haagensen

Kasserer

 Lillian E. H. Kolbjørnsen

Sekretær

 Liv Tone Gulseth

Styremedlem

 Nina Wilthil

Elevrådet

Leder:

Efe Gezen 10c

Nestleder:

Tiril M. Bardalen 9e

Sekretær:                            

Varvara Subbotina 10a

Styrerepresentanter:   

Mats Hval 9a

 

Tiril N. Iversen 8c

   
8a Albert S. Nilsen
8b Nesil Erdogan
8c Tiril N. Iversen
8d Carlos A. B. Jonas
8e David Andre Røine
9a Mats Hval
9b Mohammed Isa Khuja
9c Johnny Chi Ho
9d Andre Bjørnstad
9e Tiril M. Bardalen
10a Varvara Subbotina
10b Amelia Szarko
10c Efe Gezen
10d Greta Kaupaite