Det er et mål for oss på Veiavangen å tilby elevene ulike rådgivningstilbud. Det er bistand i forhold til utdannings- og yrkesvalg, innsøkning til videregående skoler, rådgivning i forhold til fysisk og psykisk helse og veiledning i forhold til lærings- og skolemiljø.

Rådgiver har et spesielt ansvar i forhold til utdannings- og yrkesvalg og innsøkning til videregående skole. Rådgiver har individuelle samtaler med elevene i forkant av innsøkning til videregående skole. I tillegg er rådgiver tilstede på foreldremøter og gir informasjon ut i de enkelte klassene. Rådgiver kan også etter ønske ha samtale med foresatte og elev.

Rådgiver: Pål Sandnes, tlf. 32 23 60 74 / 980 07 369

Sosialrådgiver veilder elevene i forhold til fysisk og psykisk helse, motivasjon og trivsel i lærings- og skolemiljø. Hun har også individulle samtaler med elever som trenger noen å snakke med. Sosialrådgiver samarbeider med lærere og lederteam om enkeltelever og om klassemiljø.

Sosialrådgiver: Mette Ruud Skogedal: tlf. 32 23 60 75 / 971 22 058

Helsesøster veileder elevene i forhold til fysisk og psykisk helse. Hun er på skolen mandag, torsdag og fredag kl. 08.00-15 og tirsdag 08.15-11.15.

Helsesykepleier: Lisa Holtermann tlf. 32 23 60 82 / 476 41 289