Veiavangen ungdomsskole har et stort fokus på vurdering for læring - VFL. Skolen er inne i et treårig prosjekt (2013- 2016) sammen med alle de andre skolene i Nedre Eiker kommune.

På Veiavangen ungdomsskole har skolen siden høsten 2013 arbeidet med prosjektet vurdering for læring, og det skal vi fortsette med til og med skoleåret 2015/2016. Vurdering for læring er et landsomfattende prosjekt og legger vekt på de fire prinsippene for læring:

  1. Elevene forstår hva de skal lære
  2. Elevene får tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen
  3. Elevene får råd om hvordan de kan forberede seg
  4. Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Her kan du lese mer om prosjektet på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Fra høsten 2015 har Veiavangen skole vært en del av skoleutviklingsprogrammet "Ungdomstrinn i utvikling" Skolen vil ha fokus på klasseledelse og skal jobbe sammen med eksterne utviklingsveiledere og høyskolemiljøet. Skolen har to ressurslærere som jobber i prosjektet, sammen med personalet, plangruppe og lederteamet. Samarbeidet vil skje over tre semestre.

Her kan du lese mer om prosjektet på utdanningsdirektoratet sine sider.