Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et godt og trygt skolemiljø, og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter Opplæringsloven § 9a (elevenes skolemiljø).

På Veiavangen ungdomsskole har alle ansatte et felles ansvar for elevenes skolemiljø. Å skape et trygt og godt læringsmiljø er av overordnet betydning. Skolen jobber med individrettede tiltak og vi jobber systemisk ut mot grupper og klasser. Skolen har et ressursteam som består av lederteamet, rådgiver, sosialrådgiver og helsesøster. Teamet har jevnlige møter og avtaler individ- og systemtiltak og fordeler ulike oppgaver ut fra problemstilling. Det drøftes også her hvilke saker det er behov for å løfte inn til være tverretatlige møter, M3.

Veiavangen skole er en MOT-skole med to MOT-informatører; Mette Ruud Skogedal og Anders Bolstad Bergan. Det kjøres faste økter i de ulike klassene gjennom hele skoleløpet her hos oss. Skolen er også en del av en utvidet satsning i MOT - "Skolen som samfunnsbygger".

Skolen har ulike tiltak ut mot elevmiljøet. Det er blant annet tilrettelagt for bistand til lekselesing hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-15.30.

Veiavangen ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing

Kontaktpersoner

32 23 60 71 / 911 68 617 -Torill Risdal Lund (rektor)
932 82 299 - Anne May Falch Brænden (inspektør UNG, 10. trinn og spes.ped)
32 23 60 02 / 416 77 994 - Ole David Sofienlund (inspektør 9. trinn)
466 78 192 - Eline Birgitte Thomassen (inspektør 8.trinn)
32 23 60 75 / 971 22 058 - Mette Ruud Skogedal (sosialrådgiver)
32 23 60 74 / 980 07 369 - Pål Sandnes (rådgiver)
32 23 60 82 / 476 41 289 - Lisa Holtermann (helsesykepleier)