Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et godt og trygt skolemiljø, og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter Opplæringsloven § 9a (elevenes skolemiljø).

På Veiavangen ungdomsskole har alle ansatte et felles ansvar for elevenes skolemiljø. Å skape et trygt og godt læringsmiljø er av overordnet betydning. Skolen jobber med individrettede tiltak og vi jobber systemisk ut mot grupper og klasser. Skolen har et ressursteam som består av lederteamet, rådgiver, sosialrådgiver og helsesøster. Teamet har jevnlige møter og avtaler individ- og systemtiltak og fordeler ulike oppgaver ut fra problemstilling. Det drøftes også her hvilke saker det er behov for å løfte inn til være tverretatlige møter, M3.

Veiavangen skole er en MOT-skole med to MOT-informatører; Mette Ruud Skogedal og Pål Sandnes.Det kjøres faste økter i de ulike klassene gjennom hele skoleløpet her hos oss.

Fra høsten 2015 har skolen mottatt midler, etter søknad,  fra BUDdir til å kunne ansette loser i elevmiljøet. Det vil sette oss bedre i stand til å følge enda tettere opp i forhold til enkeltelever, som vil kunne ha behov for dette. Stikkord er økt tilstedeværelse, mestring og trivsel. Både her på Veiavangen, men også øke sannsynligheten for gjennomføring i videregående skole.

Skolen har ulike tiltak ut mot elevmiljøet. Det er tilbud om enkel gratis skolefrokost for de som ønsker det, vi har en elevkantine med sunn og rimelig mat og det er tilrettelagt for bistand til lekselesing hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-15.30.

Veiavangen ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing

Kontaktpersoner

32 23 60 71 / 911 68 617 -Torill Risdal Lund (rektor)
32 23 60 73 / 932 82 299 - Anne May Falch Brænden (inspektør UNG, 8. trinn og spes.ped)
32 23 60 71 / 416 09 808 - Inger Øverland (inspektør 9. og 10. trinn)
32 23 60 75 / 971 22 058 - Mette Ruud Skogedal (sosialrådgiver/LOS)
32 23 60 76 / 977 16 755 - Thomas Kolbjørnsen (LOS)
32 23 60 74 / 980 07 369 - Pål Sandnes (rådgiver)
32 23 60 82 / 409 06 369 - Merete Tandberg Bakke (helsesøster)