Gjennom årene er det noen aktiviteter som går igjen, og elever og foresatte vil møte fast. På Veiavangen er det noen aktiviteter vi nå regner som en del av våre gode og faste tradisjoner.

Oppstartssamtaler

8. trinn: Når elevene starter her hos oss blir elev og foresatte invitert inn i et møte sammen med kontaktlærer i forbindelse med oppstarten. Invitasjonen sendes ut før vi går i ferie, og det gir elev, foresatte og skole muligheten til raskt å komme i god, tett og konstruktiv dialog.

9. og 10. trinn: Etter en felles oppstart etter ferien gjennomfører elev og kontaktlærer elev- og målsamtaler. Da får elevene mulighet til å drøfte og sette seg fagmål for skoleåret. Disse følges opp i elev- og utviklingssamtaler.

Skolens solidaritetsprosjekt

Skolen har som tradisjon å støtte prosjekter og bidra til å hjelpe andre. Dette gjøres gjennom en felles arbeidsdag på høsten med inntekt til organisajonen og også gjennom valgfaget "Innsats for andre". De siste årene har vi støttet "Leger uten grenser". Skolen samarbeider også med organisasjonen i tilknyttet temaet "glemte kriser" på 9. trinn.

Inovation Camp

9. trinnet deltar hvert år i "Inovation Camp" i regi av Ungt entreprenørskap sammen med andre ungdomsskoler i buskerud. Nytekning og inovasjon står på dagsorden sammen med kreativ skaperglede.

Nisse- og grøtdag

Siste skoleuke før jul "nisser" vi nærmiljøet vårt og skolen. Barnehagenisser, barneskolenisser, hallnisser, pakkenisser, sangnisser på Bråta, pyntenisser, grøtnisser mm. Vi avslutter med felles grøt.

Vinterfest

Et samarbeidsprosjekt mellom elevråd, kontaktlærer for elevråd og FAU. Festen gjennomføres i slutten av januar og det avholdes på samfunnshuset i Mjøndalen.

Ruskendagen

Gjennomføres på slutten av skoleåret. Da har vi felles aktiviteter og vi rydder både inne og ute. Alt avsluttes med felles grilling til slutt.