Gjennom årene er det noen aktiviteter som går igjen, og elever og foresatte vil møte fast. På Veiavangen er det noen aktiviteter vi nå regner som en del av våre gode og faste tradisjoner.

Oppstartssamtaler

8. trinn: Når elevene starter her hos oss blir elev og foresatte invitert inn i et møte sammen med kontaktlærer i forbindelse med oppstarten. Invitasjonen sendes ut før vi går i ferie, og det gir elev, foresatte og skole muligheten til raskt å komme i god, tett og konstruktiv dialog.

9. og 10. trinn: Etter en felles oppstart etter ferien gjennomfører elev og kontaktlærer elev- og målsamtaler. Da får elevene mulighet til å drøfte og sette seg fagmål for skoleåret. Disse følges opp i elev- og utviklingssamtaler.

Skolens solidaritetsprosjekt

Skolen har som tradisjon å støtte prosjekter og bidra til å hjelpe andre. Dette gjøres gjennom en felles arbeidsdag på høsten med inntekt til organisajonen og også gjennom valgfaget "Innsats for andre". Denne høsten startet vi opp med et lokalt drevet prosjekt som heter "Fankanta" og som er lokalisert i Gambia, og som vi skal samarbeide med i periden 2014-2017. Dette er et trenings- og arbeidssenter for unge funksjonshemmede. Link til Fankantas Facebook-side finner du her.

Nisse- og grøtdag

Siste skoleuke før jul "nisser" vi nærmiljøet vårt og skolen. Barnehagenisser, barneskolenisser, hallnisser, pakkenisser, sangnisser på Bråta, pyntenisser, grøtnisser mm. Vi avslutter med felles grøt.

Nyttårsballet

Et samarbeidsprosjekt mellom elevråd, kontaktlærer for elevråd og FAU. Ballet gjennomføres i slutten av januar og det avholdes på samfunnshuset i Mjøndalen.

Ruskendagen

Gjennomføres på slutten av skoleåret. Da har vi felles aktiviteter og vi rydder både inne og ute. Alt avsluttes med felles grilling til slutt.