Kommunens vann- og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side av ledningen.

Dette vil si:

  • Det skal ikke oppføres nybygg eller tilbygg nærmere enn 4 meter fra vann- og avløpsledning.
  • Det skal ikke foretas terrengendringer som fører til endret overdekking av ledningsanlegget.

Les mer om graving og påvisning av kabel- og ledningsnett.

Ved byggesøknad om tiltak nær vann- og avløpsledning vil byggesaksavdelingen sende høringsnotat til Kommunalteknikk før det gis tillatelse eller avslag.

Se oversikt over pågående eller planlagte gravearbeider  i kommunen.