Teknisk etat sender varsel via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av vannledningsnettet, uventet vannstans eller anbefalt koking av vann til alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. Her kan du sjekke om vi har korrekt oppføring på deg eller din bedrift.

Hvordan finner vi deg?

Vi sender varsling til alle som er registrert i Folkeregisteret på den aktuelle adressen. Kontaktopplysningene henter vi fra Difis nasjonale kontaktregister. Registeret kan inneholde følgende personopplysninger: Navn, personnummer, e-postadresse og telefonnummer.

Få servicevarslinger til flere adresser enn kun hjemmeadressen din

Du kan også få varslinger for andre adresser du har ansvar for i tillegg til din folkeregistrerte bostedsadresse. Du kan legge inn adressen til for eksempel hytta eller arbeidsplassen, eller til en eldre slektning. Registrer telefonnummeret ditt på ønskede adresser på www.servicevarsling.no under fanen «Sjekk din oppføring».

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene. Bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles på https://www.servicevarsling.no/.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen – Sårbare abonnenter

Nedre Eiker kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders- og sykehjem
  • Frisører, hoteller, leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar på https://www.servicevarsling.no/.

SMS-varsel ved strømstans

Det er nettleverandøren Glitre Energi Nett som har ansvaret for å varsle sine kunder ved bortfall av strøm. Logg deg inn på "Min side" hos Glitre Energi Nett: https://www.glitreenergi-nett.no/kundeservice/min-side/ for å sjekke om Glitre Energi Nett har korrekt mobilnummer til deg for SMS-varsling.

Varsel ved alvorlige hendelser eller en krisesituasjon

Kommunen bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om alvorlige hendelser som ikke er relatert til vannforsyningen. Slik kan du sjekke om kommunen har riktig informasjon om deg.