Kunder kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen

Hvorfor misfarget vann?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller slukking av brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx