Kommunestyrets vedtatte gebyrer for vann og avløp 2019.

Gebyr på papirfakturaer

Av miljøhensyn blir det belastet et fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelte slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Uteblitt betaling

Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse. Ubetalte kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing blir sendt videre til skatteoppkreveren for videre inndrivelse. Forsinkelsesrenter beregnes iht. lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.