Informasjon om avlesning, adresseendring og installasjon av måler.

Vannmåleravlesning

Tidligere år har den siste vannmåleravlesningen i året hatt svarfrist 22. desember, og den tilhørende fakturaen hatt betalingsfrist 25. februar. På grunn av kommunesammenslåingen må alle de tre kommunene sende ut faktura til innbyggerne for forbruk i 2019 nettopp i 2019.

Forbruket for de fire siste månedene i 2019 vil bli beregnet ved stipulering basert på tidligere forbruk. Eventuelle avvik mellom reelt og stipulert forbruk vil bli rettet i påfølgende termin. Fakturaen sendes ut i november, med betalingsfrist 15. desember.

Avlesning  Fakturaforfall 
Stipuleres 15. desember 2019
15.-22. april 2020 25. juni 2020
15.-22. august 2020 25. oktober 2020
15.-22. desember 2020 25. februar 2021

Forfallsdatoer i 2020

Nye Drammen vil ha de samme forfallsdatoene som Nedre Eiker kommune har hatt. Siden fakturaen som egentlig skulle hatt forfall 25. februar 2020 har forfall i desember 2019, vil første forfall i 2020 derfor først være 25. juni.

Har du nylig solgt huset/leiligheten din? 

Eierforholdet vil automatisk bli oppdatert hos kommunen så snart eierskiftet er tinglyst. Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren. Har du mottatt målerkort på en eiendom du har solgt kan du se bort fra avlesningen.

Hvis du leier ut eller er leietaker selv i en leilighet/hus med egen måler, må endring av navn på leietaker meldes til kommunen. Bruk gjerne e-postadressen 

Lekkasje kan bli dyrt

Selv en liten lekkasje kan føre til en merkbar økning av vannforbruket. Det kan være vanskelig å tenke at noen drypp kan utgjøre mye på regningen, men i løpet av et år kan dette bli dyrt!

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke være bevegelse i noen ”hjul” i målerdisplayet. Dersom hjulene beveger seg, kan det være en lekkasje. Ved mistanke om lekkasje må huseier kontakte en godkjent rørlegger for utbedring.

Eksempler på kostnad ved lekkasjer:

Type lekkasje Ca. forbruk Kostnad pr. år
Dryppende kran 9 m3 487 kr
0,5 mm hull på rør 75 m3 675 kr
2 mm stråle rennende vann 45 m3 2.436 kr
Ikke synlig lekkasje i sisterne 100 m3 5.413 kr
Synlig lekkasje i wc-sisterne 200 m3 10.826 kr
Lekkasje i wc-sisterne (urolig overflate) 400 m3 21.652 kr

(1 m3 = 1.000 liter vann)

Trenger du vannmåler?

  1. Som huseier kontakter du et rørleggerfirma
  2. Rørleggerfirmaet bestiller vannmåler via skjemaet "Rekvisisjon for utlevering av vannmåler"
  3. Utlevering av vannmåler skjer ved henvendelse til Kommunalteknikk, Gamle Rådhusgata 6, Mjøndalen.

Kommunen har krav og veileder for plassering av vannmåler.

Har du spørsmål om installasjon av vannmålere til hus, ta kontakt med avdelingen Kommunalteknikk via telefon 32 23 25 00. Du kan også kontakte oss per e-post på