Avlesning av vannmåleren må foretas tre ganger i året.

Avlesning gjøres for å gi forbrukeren bedre kontroll og avdekke evtuelle lekkasjer. Grunnet bevegelige høytider kan tidene for avlesning variere noe.

Avlesning  
15.-22. april Fakturaforfall 25. juni
15.-22. august Fakturaforfall 25. oktober
15.-22. desember Fakturaforfall 25. februar

Bruk denne lenken for å skrive inn din målerstand - Vannmåleravlesning

Slik leser du av måleren. NB! Har du lest av feil kan du bare lese av på nytt. Det er alltid siste avlesning som gjelder.

Ønsker du å slippe gebyr på papirfakturaen, kan du etablere avtale om eFaktura i din bank.

Adresseendring og flytting

Har du nylig solgt huset/leiligheten din? Eierforholdet vil automatisk bli oppdatert hos kommunen så snart eierskiftet er tinglyst. Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren. Har du mottatt målerkort på en eiendom du har solgt kan du se bort fra avlesningen.

Hvis du leier ut eller er leietaker selv i en leilighet/hus med egen måler, må endring av navn på leietaker meldes til kommunen. Bruk gjerne e-postadressen 

Lekkasje kan bli dyrt

Selv en liten lekkasje kan føre til en merkbar økning av vannforbruket. Det kan være vanskelig å tenke at noen drypp kan utgjøre mye på regningen, men i løpet av et år kan dette bli dyrt!

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke være bevegelse i noen ”hjul” i målerdisplayet. Dersom hjulene beveger seg, kan det være en lekkasje. Ved mistanke om lekkasje må huseier kontakte en godkjent rørlegger for utbedring.

Eksempler på kostnad ved lekkasjer:

Type lekkasje Ca. forbruk Kostnad pr. år
Dryppende kran 9 m3 487 kr
0,5 mm hull på rør 75 m3 675 kr
2 mm stråle rennende vann 45 m3 2.436 kr
Ikke synlig lekkasje i sisterne 100 m3 5.413 kr
Synlig lekkasje i wc-sisterne 200 m3 10.826 kr
Lekkasje i wc-sisterne (urolig overflate) 400 m3 21.652 kr

(1 m3 = 1.000 liter vann)

Trenger du vannmåler?

  1. Som huseier kontakter du et rørleggerfirma
  2. Rørleggerfirmaet bestiller vannmåler via skjemaet "Rekvisisjon for utlevering av vannmåler"
  3. Utlevering av vannmåler skjer ved henvendelse til Kommunalteknikk, Gamle Rådhusgata 6, Mjøndalen.

Kommunen har krav og veileder for plassering av vannmåler.

Har du spørsmål om installasjon av vannmålere til hus, ta kontakt med avdelingen Kommunalteknikk via telefon 32 23 25 00. Du kan også kontakte oss per e-post på