Nedre Eiker kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vannforbruket ditt.

Melding om måleravlesning sendes ut på sms, e-post eller pr. post. Rapporterer du målerstanden på Internett kan du velge hvordan du ønsker å bli kontaktet ved neste påminnelse om avlesning. Husk å lagre valget ditt før du logger deg ut. 

 Bruk denne lenken for å skrive inn din målerstand - Vannmåleravlesning

Måleravlesning på telefon

Målerstand kan også registreres på telefon 21 95 29 40. Da gjør du følgende:

  1. Tast avtalenummer, avslutt med #
  2. Tast målernummer, avslutt med #
  3. Tast avlest målerstand, kun sorte tall som gjelder, 5 siffer (fyll inn ev. nuller foran), avslutt med #
  4. Bekreft avlesningen med # og vent på kvittering

Start avlesning på første tall. Ta med alle tall før komma – også nuller. Evt. siffer bak komma skal ikke tas med.

Har din vannmåler bare 4 hvite felter?

Da skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene. NB! Du skal aldri lese av de røde sifrene.

Har du lest av feil og vil melde inn på nytt?

Har du av en eller annen grunn oppgitt feil målerstand kan du bare lese av på nytt. Det er alltid siste innmelding som gjelder.