Nedre Eiker kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vannforbruket ditt.

Måleravlesningskort sendes ut pr. post. Du kan selv be om å få den tilsendt på e-post hvis det er ønskelig. Dette kan du gjøre via systemet for måleravlesning (i perioden måleravlesning pågår) eller via e-postadressen .

Måleravlesning på nett

Målerstand leveres her: Bruk denne lenken for å skrive inn din målerstand - Vannmåleravlesning

Abonnenter med både varmtvanns og kaldtvannsmålere har hhv. bokstaven  V og K i sine målernummer. Disse bokstavene skal ikke tastes inn ved levering av vannmålerstand!

Måleravlesning på telefon

Målerstand kan også registreres på telefon 800 68 310. Da gjør du følgende:

  1. Tast avtalenummer, avslutt med #
  2. Tast målernummer, avslutt med #
  3. Tast avlest målerstand, kun sorte tall som gjelder, 5 siffer (fyll inn ev. nuller foran), avslutt med #
  4. Bekreft avlesningen med # og vent på kvittering

Start avlesning på første tall. Ta med alle tall før komma – også nuller. Evt. siffer bak komma skal ikke tas med.

Har din vannmåler bare 4 hvite felter?

Da skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene.

NB! Du skal aldri lese av de røde sifrene.