For å varsle om feil, lekkasjer eller uregelmessigheter, ring 32 23 25 00 (kl. 0830-15). Utenom arbeidstiden kan du ringe vakttelefonen 901 47 333.

Nedre Eiker kommune forsynes med vann fra Glitrevannverket.

Glitrevannverket eies av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken. Vannet Glitrevannverket leverer kommer fra tre hovedkilder: Glitre, Røysjø og Holsfjorden. Innbyggerne i Nedre Eiker forsynes hovedsakelig fra Glitre.

Drikkevannet i Nedre Eiker holder høy kvalitet. Kravet til god drikkevannskvalitet er at vannet skal være klart, uten fremtredende lukt, smak eller farge og hygienisk betryggende. Vannverket er underlagt drikkevannsforskriften

 Her kan du se hvilke vannkilde og vannkvalitet du har på drikkevannet der du bor.

Vannet i Nedre Eiker er bløtt. Hardhet er et mål på innholdet av salter, spesielt magnesium og kalsium. Det er svært lite av disse saltene i våre vannkilder, og vannet betegnes som "svært bløtt" helt nederst på hardhetsskalaen (grenseverdi 0-2,1 °dH). Se tabell over hardhetsgrad og pH-grenseverdi for de ulike vannkildene på Glitrevannverkets nettsider.

Feilmelding/vakttelefon

Ved klage på vannkvalitet eller for å varsle om andre feil, lekkasjer eller uregelmessigheter, kontakter du kommunen på vakttelefonen for vann:

  • I arbeidstiden: innbyggerkontakten 32 23 25 00
  • Utenom arbeidstiden: 901 47 333

Les dette før du ringer: Misfarget vann

Små vannforsyningssystem

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Les mer på Mattilsynets nettside.

Godt Vann Drammensregionen

Kommunene i Drammensregionen (Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik kommune) samarbeider med Glitrevannverket for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndering gjennom prosjektet Godt Vann Drammensregionen