Kommunen varsler dersom vannverket frykter at vannet kan gi sykdom.

Kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsles mulige berørte kunder på SMS eller telefon. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Dette trenger ikke å være farlig, men kommunen er føre var. Kokeanbefalingen gjelder da alt vann til drikke og mat.

Har kommunen anbefalt koking av vannet bør du følge Folkehelseinstituttets råd: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Få varsel på mobil ved hendelser

Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx