Doguiden - vet du hva som skal i do?

En undersøkelse fra 2016 viser at mange innbyggere dessverre kaster blant annet matrester, stekefett, q-tips, våtservietter og kondomer i toalettet. Slikt søppel i avløpet fører til at pumpestasjoner stopper opp, noe som gjør driften av vann- og avløpsnettet dyrere enn nødvendig. Til syvende og sist kan det gi deg som innbygger høyere gebyrer.

Søppel i avløpet øker også faren for at kloakk kommer på avveie på grunn av oversvømmelse. Husk derfor at kun tiss, bæsj og papir skal i do - alt annet skal i søppelbøtta! Les mer på nettsiden doguiden.no.

Kast ikke medisiner i avløpet

Mange medisiner fanges ikke opp av avløpsrensing, og går derfor direkte ut i hav og innsjøer og skader vannlevende organsimer eller i verste fall skaper forgiftning. Medisiner skal derfor ikke skylles ned i toalettet eller avløpet, men leveres inn til apoteket.