Erik Mathiassen

Kommunalsjef tekniske tjenester (kst.)

Stein Horgen Ellingsen

Virksomhetsleder Kommunalteknikk

Thore Hegnes

Virksomhetsleder Teknisk drift

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00