Her finner du kommunens veinorm, trafikksikkerhetsplan og regler for graving i offentlig vei.

Driftingen skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Se Trafikksikkerhet - hvem eier veien for oversikt over veier kommunen har ansvar for. 

Opparbeidelse av vei/gate

Kommunens veinorm inneholder normer, krav og bestemmelser for opparbeidelse og vedlikehold av veier, gang og sykkelveier, kantstein, avskjørsler osv.

Trafikksikkerhetsplan

Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å koordinere og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet og på den måten bidra til å redusere antall skadde og drepte personer i trafikken.

Planen er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak.

Graving i offentlig vei

Kommunal vei og gangvei:

Riks- og fylkesvei og gangvei:

Tillatelse innhentes fra Statens vegvesen

Privat vei:

Veilovens kapittel 7 regulerer graving i privat vei.

Stengte veier eller redusert fremkommelighet

Se Statens vegvesens nettside trafikkmeldinger for oversikt over stengte veier.