Her kan du se oversikt over pågående eller planlagte gravearbeider i Nedre Eiker kommune.

NB! Oversikt over gravearbeider på/langs fylkesveier (for eksempel Drammensveien og Nedbergkollveien) og riksveier finner du på nettsidene til Statens vegvesen.